Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 122/1860/1992 Λογιστικός χειρισμός πωλήσεων προϊόντων παραγωγών - μελών για λογαριασμό τους

(Λογιστικός χειρισμός πωλήσεων προϊόντων παραγωγών - μελών για λογαριασμό τους)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστικός χειρισμός πωλήσεων προϊόντων παραγωγών - μελών για λογαριασμό τους

Νο 122. Γνωμ. 1860/1992

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερομ. 3.12.1992, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη λογιστική παρακολούθηση πωλήσεων προϊόντων των παραγωγών - μελών, που πραγματοποιεί η ένωσή σας για λογαριασμό τους και μετά την πώληση όλων των προϊόντων εκδίδονται εκκαθαρίσεις για κάθε παραγωγό με βάση τη μέση τιμή πωλήσεως:

α) Δύνασθε να χρησιμοποιήσετε ένα ενδιάμεσο λογαριασμό, από τους κενούς δευτεροβάθμιους 50.90 - 50.99 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, τον οποίο να τιτλοφορήσετε κατάλληλα (π.χ. τον 50.91 "πωλήσεις προϊόντων παραγωγών"), και τον οποίο θα πιστώνετε με τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις προϊόντων των μελών σας.

β) Με τις εκδιδόμενες εκκαθαρίσεις θα χρεώνεται ο ενδιάμεσος αυτός λογαριασμός (δηλαδή ο 50.91), με πίστωση: - του λογ/σμού 50.92 "παραγωγοί - λογαριασμοί πωλήσεων προϊόντων για λογαριασμό τους", και του προσωπικού λογαριασμού κάθε παραγωγού, που θα τηρείται στους τριτοβάθμιους του 50.92, με το ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα, - του λογαριασμού 73 "έσοδα από παροχή υπηρεσιών" και τριτοβάθμιού του με τίτλο "προμήθεια ενώσεως από πωλήσεις προϊόντων παραγωγών - μελών, με το ποσό της προμήθειας της Ενώσεως, - του λογαριασμού 75.10 "εισπραττόμενα έξοδα πωλήσεως προϊόντων Παραγωγών".

γ) Τα πραγματοποιούμενα από την Ενωση έξοδα, για την προετοιμασία και πραγματοποίηση της πωλήσεως των προϊόντων των παραγωγών, καταχωρούνται (στη χρέωση) των αρμοδίων λογαριασμών κατ' είδος εξόδου της Ομάδας 6 του Γ.Λ.Σ.

δ) Για τις πωλήσεις προϊόντων των παραγωγών, που πραγματοποιούνται από αντιπροσώπους, με βάση τα δεδομένα των εκκαθαρίσεων κ.λπ. χρεώνεται ο λογαριασμός 30 "πελάτες" και ο οικείος δευτεροβάθμιός του (ο 30.90 "αντιπρόσωποι, πωλήσεις προϊόντων παραγωγών", ο οποίος θα αναλύεται σε τριτοβάθμιους κατά αντιπρόσωπο), με το αντίτιμο της πωλήσεως και τον Φ.Π.Α. και πιστώνεται: - ο πιο πάνω λογαριασμός 50.91 "πωλήσεις προϊόντων παραγωγών", με το αντίτιμο της πωλήσεως. - ο λογαριασμός 54.00 Φ.Π.Α. (και ο οικείος τριτοβάθμιός του κ.λπ.), με τον Φ.Π.Α. (ο οποίος θα χρεωθεί με την απόδοση του Φ.Π.Α.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο