Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 102/1781/1992 Λογιστικός χειρισμός πώλησης Η/Υ με παρακράτηση κυριότητας

(Λογιστικός χειρισμός πώλησης Η/Υ με παρακράτηση κυριότητας)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστικός χειρισμός πώλησης Η/Υ με παρακράτηση κυριότητας

Νο 102. Γνωμ. 1781/1992 Κύριοι,

Σε απάντηση της από 21.7.1992 (Αρ. Πρ. 69043) επιστολής, σας γνωρίζουμε τα εξής: Το θέμα που αναφέρετε στην επιστολή σας, δηλαδή η πώληση Η/Υ με παρακράτηση κυριότητας και ο χαρακτηρισμός της ως πώλησης εμπορεύματος ή ενοικίασής του (δηλ. Leasing) δεν είναι θέμα λογιστικό, αλλά νομικό, αφού μας ρωτάτε για το νομικό χαρακτηρισμό της πράξεως (εάν είναι πώληση εμπορεύματος ή χρηματοδοτική μίσθωση).

Πάντως, κατά τη γνώμη μας, στην προκειμένη περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται περί χρηματοδοτικής μισθώσεως (Leasing), η παρακράτηση της κυριότητας αποβλέπει στην κατοχύρωση του πωλητή απέναντι στον κίνδυνο απωλειών από αφερεγγυότητα του αγοραστή.

Το ενοίκιο που πληρώνει ο αγοραστής - πελάτης, αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τρόπο εξοφλήσεως του συμφωνηθέντος τιμήματος πώλησης. Οταν η αξία του Η/Υ εξοφληθεί τότε αίρεται η παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή και ο αγοραστής γίνεται όχι μόνο κάτοχος αλλά και κύριος του Η/Υ. Στην περίπτωση αυτή ο λογιστικός χειρισμός είναι ο συνήθης που γίνεται όταν πουλάτε ένα αγαθό και η εξόφληση της αξίας του γίνεται τμηματικά (με δόσεις). Δηλαδή με την παράδοση του Η/Υ εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης με την συμφωνημένη αξία και το Φ.Π.Α. και ακολουθούν οι σχετικές εγγραφές:

30 Πελάτες
30.02 Ελληνικό Δημόσιο χχχχ
70 πωλήσεις Εκπτ/των
70.00 πωλήσεις Εσωτερικού χχχχ
54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
54.70 ΦΠΑ επί πωλήσεων χχχχ

Ως το Τιμ. Πωλ. Νο... Και κατά τις Τμηματικές Εξοφλήσεις

38 Χρηματικά Διαθέσιμα

38.00 Ταμείο χχχχ
30 Πελάτες
30.02 Ελληνικό Δημόσιο χχχχ
Μετρητά έναντι λογ/σμού


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο