Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 121/1857/1992 Ζητείται έγκριση για τη χρησιμοποίηση του λογαριασμού 67 του Γ.Λ.Σ.

(Ζητείται έγκριση για τη χρησιμοποίηση του λογαριασμού 67 του Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Ζητείται έγκριση για τη χρησιμοποίηση του λογαριασμού 67 του Γ.Λ.Σ.

Νο 121. Γνωμ. 1857/1992

Σε ακόλουθα της επιστολής σας, ημερομ. 1.12.1992, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


α) Οι κενοί πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου προορίζονται να καλύψουν ειδικές περιπτώσεις κλάδων επιχειρήσεων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από μεμονωμένες επιχειρήσεις, οι ανάγκες των οποίων καλύπτονται άνετα από τους προβλεπόμενους στο Γ.Λ.Σ. λογαριασμούς, όπως στην περίπτωσή σας.

β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρ. 1.101, 1.102, 2.2.600, 2.2.602 και 2.2.803 του Γ.Λ.Σ., τα οργανικά έξοδα καταχωρούνται στους λογαριασμούς της Ομάδας 6 κατ' είδος -και όχι ομαδοποιημένα κατά προορισμό- και στο τέλος της χρήσεως, μετά την χρονική τακτοποίησή τους, μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.00 "λογ/σμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως".

γ) Η ομαδοποίηση των εξόδων της Ομάδας 6 κατά προορισμό γίνεται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 92 "κέντρα (θέσεις) κόστους" της Αναλυτικής Λογιστικής, στους οποίους μεταφέρονται με πίστωση του λογ/σμού 90.06 "οργανικά έξοδα κατ' είδος λογισμένα" (Βλ. παραγρ. 5.211 και 5.213 του Γ.Λ.Σ.). Αυτός ο χειρισμός εφαρμόζεται και από τις αμιγείς επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (από τις οποίες, βέβαια, δεν τηρούνται οι λογαριασμοί 94 "αποθέματα" και 93 "κόστος παραγωγής"). Ομαδοποίηση εξόδων κατά προορισμό στην Ομάδα 6 επιτρέπεται να γίνεται μόνο σε τριτοβάθμιους ή τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς της και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγρ. 2.2.603 του Γ.Λ.Σ.

δ) Για καλύτερη εξυπηρέτησή σας, συμφωνούμε να χρησιμοποιείτε ως ενδιάμεσο λογαριασμό τον προαιρετικό πρωτοβάθμιο 69, στο οποίο να γίνεται προσωρινή ομαδοποίηση εξόδων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, ότι τουλάχιστον στο τέλος της χρήσεως ο λογαριασμός αυτός θα εξισώνεται, με τη μεταφορά των ποσών του στους οικείους λογαριασμούς των κατ' είδος εξόδων. Εξυπακούεται ότι η εξίσωση του λογαριασμού 69 θα γίνεται πριν τη μεταφορά των εξόδων της Ομάδας 6 στο λογαριασμό της Γενικής Εκμεταλλεύσεως και πριν από την ενημέρωση των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο