Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 120/1854/1992 Λογιστικός χειρισμός επιχειρηματικής αμοιβής διαχειριστών ΕΠΕ

(Λογιστικός χειρισμός επιχειρηματικής αμοιβής διαχειριστών ΕΠΕ)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστικός χειρισμός επιχειρηματικής αμοιβής διαχειριστών ΕΠΕ Νο 120.

Γνωμ. 1854/1992 Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερομ. 23.11.1992, σας γνωρίζουμε ότι, η προβλεπόμενη από τις νέες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 10, παράγρ. 1 και άρθρο 16, παράγρ. 6 του Ν.1065/1992) "Επιχειρηματική αμοιβή των διαχειριστών εταίρων της ΕΠΕ", η οποία θεωρείται ως εισόδημα εξ' εμπορικών επιχειρήσεων (άρθρο 10 παράγρ. 1, Ν.2065/1992), καταχωρείται (κατά το κλείσιμο του ισολογισμού) στην πίστωση του λογαριασμού 53.08 "δικαιούχοι αμοιβών" με χρέωση του λογ/σμού 88 "αποτελέσματα προς διάθεση" (βλ. παράγρ. 2.2.811 και 4.1.302 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο