Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 106/1804/1992 Η λογιστική καταχώριση ενοικίων λήζινγκ

(Η λογιστική καταχώριση ενοικίων λήζινγκ)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Η λογιστική καταχώριση ενοικίων λήζινγκ

Νο 106. Γνωμ. 1804/67022/1992

α) Τα καταβαλλόμενα ενοίκια μισθώσεως (κινητών) πάγιων στοιχείων βάσει του Ν.1665/1986 (σύστημα Leasing), καταχωρούνται στο λογ/σμό του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.) 62.04 "ενοίκια" και σε ιδιαίτερους (κατά κατηγορία ή είδος παγίου στοιχείου κ.λπ.) τριτοβαθμίους του, που ανοίγονται σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμητές πληροφορίες, όπως π.χ.: 62.04.20 ενοίκια μισθώσεως leasing, μηχανημάτων 62.04.21 ενοίκια μισθώσεως leasing, μηχανημάτων 62.04.25 ενοίκια μισθώσεως μεταφορικών μέσων (ή φορτηγού αυτοκινήτου Νο...) κ.λπ.

β) Τα σχηματιζόμενα με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, αφορολόγητα αποθεματικά, καταχωρούνται στο λογαριασμό του Γ.Λ.Σ. 41.08 "αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων", κάτω από τον οποίο ανοίγονται τριτοβάθμιοι λογ/σμοί κατά διάταξη του νόμου κ.λπ. γ) Για τον τρόπο τηρήσεως του εξωλογιστικού βιβλίου "παραγωγικών επενδύσεων" που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992) καθώς και για τις προϋποθέσεις σχηματισμού των αφορολογήτων αποθεματικών αρμοδιότητα έχει το υπουργείο Οικονομικών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο