Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 109/1816/1992 Η λογιστική απεικόνιση κατατιθέμενων ποσών σε συνάλλαγμα

(Η λογιστική απεικόνιση κατατιθέμενων ποσών σε συνάλλαγμα)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Η λογιστική απεικόνιση κατατιθέμενων ποσών σε συνάλλαγμα

Νο 109. Γνωμ. 1816/65194/1992

Σε απάντηση σχετικής επιστολής, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον κατατέθηκαν στην τράπεζα για λογαριασμό σας χρήματα, με τα οποία έχετε αναλάβει την υποχρέωση να τα χρησιμοποιήσετε για ορισμένο σκοπό, θα χρεώσετε το λογαριασμό 38.05 "καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν." και θα πιστώσετε ειδικό λογαριασμό υποχρεώσεως, τον οποίο θα ανοίξετε σ' έναν από τους κενούς κωδικούς 53.91 - 53.97 του πρωτοβάθμιου 53 "πιστωτές διάφοροι".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο