Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 108/1811/1992 Διευκρινίσεις για τη λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων και ορισμένα άλλα θέματα

(Διευκρινίσεις για τη λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων και ορισμένα άλλα θέματα)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Διευκρινίσεις για τη λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων και ορισμένα άλλα θέματα

Νο 108. Γνωμ. 1811/67021/1992

1. Οταν οι λογ/σμοί των υποκαταστημάτων που δεν έχουν καμία λογιστική αυτοτέλεια συναναπτύσσονται με τους λογαριασμούς του Κεντρικού, εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στις παραγρ. 2.2.603, 2.2.703, 2.2.801 και 1.203 περίπτ. 4 (όπου και παράδειγμα) του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

2. Ειδικά για τα αποθέματα, η παρακολούθηση των αποθεμάτων των υποκαταστημάτων γίνεται με τη δημιουργία σχετικών υπολογαριασμών κάτω από το λογαριασμό 94 "αποθέματα". Στους λογαριασμούς της Ομάδας 2 δεν είναι απαραίτητη η τήρηση ιδιαίτερη λογ/σμών για τα υποκαταστήματα. Εάν το επιθυμεί η επιχείρηση, δύνανται να αναπτύξει τους υποχρεωτικούς υπολογαριασμούς "αγορές χρήσεως" σε "αγορές Κεντρικού", "αγορές υποκ/τος Α" κ.λπ. "Για τις μεταφορές αποθεμάτων με Δελτίο Αποστολής από Κεντρικό σε υποκατάστημα", εγγραφές γίνονται μόνο στην Αναλυτική Λογιστική, δηλαδή στους οικείους υπολογαριασμούς του 94.

3. Στην Ομάδα 2 υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι εκείνοι που έχουν υπογράμμιση (δηλαδή οι 20-26, ο 28 και οι 25.00-25.03). Η περαιτέρω ανάλυσή τους αφήνεται στην ευχέρεια των επιχειρήσεων, με τη ρητή, όμως, υποχρέωση, η ανάλυση να τελειώνει σε υπολογαριασμούς με τους τίτλους "αποθέματα απογραφής" και "αγορές χρήσεως" (βλ. παράγρ. 2.2.201 περίπτ. 2 και 3 του Γ.Λ.Σ.). Οι μερίδες αποθήκης (κατ' είδος, ποσότητα και αξία) τηρούνται κάτω από το λογαριασμό 94.

4. Οι εξαγωγές στις μερίδες (καρτέλες) αποθήκης καταχωρούνται με τιμές κόστους αγοράς ή παραγωγής, δεδομένου ότι οι πωλήσεις καταχωρούνται κατ' είδος στους λογαριασμούς της ομάδας 7 και μεταφέρονται (μέσω του 90.07) σε αρμόδιους υπολογαριασμούς του 96.

5. Οι μερίδες αποθήκης πρέπει να ενημερώνονται καθημερινά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και λοιπές διατάξεις (άρθρο 37 παρ. 1 κωδ. N.2190/1920), τους κανόνες της διαχειριστικής τάξεως, τις κοστολογικές ανάγκες κ.λπ. Οι πραγματοποιούμενες αγορές δύνανται να μεταφέρονται, από τους υπολογαριασμούς αξιών της Ομάδας 2 "αγορές χρήσεως", στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς αξιών του 94 και εφάπαξ, μόνο στο τέλος της χρήσεως, με ένα ποσό (συγκεντρωτικά) για κάθε υπολογαριασμό, δεδομένου ότι η ανάλυση βρίσκεται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς της ομάδας 2.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο