Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 99/1735/1992 Διευκρινίσεις ως προς τις μεθόδους αποτιμήσεως αποθεμάτων απογραφής σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.

(Διευκρινίσεις ως προς τις μεθόδους αποτιμήσεως αποθεμάτων απογραφής σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Διευκρινίσεις ως προς τις μεθόδους αποτιμήσεως αποθεμάτων απογραφής σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.

Νο 99. Γνωμ. 1735/1992

Ι. Με το πρώτο ερώτημά σας ερωτάτε εάν "η μέθοδος του ποσοστού μικτού κέρδους" θεωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. (άρθρο 41 παρ. 1 Π.Δ.99/1977) και του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (παρ. 2.2.205 περ. 7 Π.Δ.1123/1980), ως "παραδεγμένη μέθοδος" και συνεπώς "μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσεως κατά την αποτίμηση εμπορεύσιμων γενικά, και για super markets ή πολυκαταστήματα ειδικώς". Η απάντησή μας στο ερώτημα σας αυτό είναι η ακόλουθη:
Κατά την γνώμη μας, η μέθοδος της εκπτώσεως ποσοστού μικτού κέρδους δεν δύναται να θεωρηθεί ως παραδεδεγμένη μέθοδος, γιατί δεν περιλαμβάνεται στις "χρησιμοποιούμενες μεθόδους" που αναφέρει το Διεθνές Λογιστικό πρότυπο Νο 2 της Διεθνούς Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων (βλ. παρ. 13 Ελληνικής Εκδόσεως από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών) και γιατί έχει το μειονέκτημα ότι η τιμή κτήσεως των μενόντων υπολογίζεται κατά προσέγγιση. Η μέθοδος αυτή δύναται να γίνει αποδεκτή μόνο στις περιπτώσεις που (νομίμως) δεν τηρείται αποθήκη κατά ποσότητα και αξία για τις εισαγωγές, οπότε κατ' ανάγκη η πιο πάνω μέθοδος αποτελεί τον προσφορότερο τρόπο προσδιορισμού της αξίας κτήσεως των αποθεμάτων της απογραφής.

ΙΙ. Με το δεύτερο ερώτημά σας ερωτάτε εάν, σύμφωνα με τις διατάξεις, που προαναφέρθηκαν, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση "δύο διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού της τιμής κτήσεως κατά την αποτίμηση εμπορευσίμων για δύο διακεκριμένες κατηγορίες εμπορευσίμων". Η γνώμη μας στο ερώτημά σας αυτό, είναι ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση περισσότερες από μία μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσεως των αποθεμάτων της, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε μέθοδος θα χρησιμοποιείται παγίως για την αποτίμηση ορισμένης κατηγορίας αποθεμάτων.

ΙΙΙ. Εάν τα προεκτεθέντα συμβαδίζουν με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, αρμόδιο ν' αποφανθεί είναι το Υπουργείο Οικονομικών στο οποίο και κοινοιποιείται η παρούσα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο