Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 97/1720/1992 Λογιστικός χειρισμός αγορών εμπορευμάτων από το εξωτερικό

(Λογιστικός χειρισμός αγορών εμπορευμάτων από το εξωτερικό)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογιστικός χειρισμός αγορών εμπορευμάτων από το εξωτερικό

Νο 97. Γνωμ. 1720/1992

Με την από 26.1.1992 επιστολή σας ζητάτε, για τις αγορές σας από το εξωτερικό από εταιρίες του Ομίλου στον οποίο ανήκει και η εταιρία σας, να μην τηρείτε τον υποχρεωτικό λογαριασμό 32.01 "παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), κυρίως γιατί:
- Μέχρι την παραλαβή και εισαγωγή των αγαθών στην αποθήκη σας δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό ως προέμβασμα ή προκαταβολή κ.λπ., αλλά μόνο ειδικά έξοδα αγορών έχουν πραγματοποιηθεί.
- Οι εταιρίες του Ομίλου σας, από τις οποίες γίνονται οι προμήθειές σας, τηρούν το Γαλλικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στο οποίο δεν προβλέπεται λογαριασμός αντίστοιχος του λογ/σμού 32.01 του Γ.Λ.Σ.
- Στο τέλος κάθε μήνα υποχρεούσθε να διαβιβάζετε στην έδρα της μητρικής σας εταιρίας (όπως και οι άλλες εταιρίες του Ομίλου) μηνιαίες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες δεν πρέπει να περιλαμβάνεται ο λογαριασμός 32.01 αλλά οι λογαριασμοί αγορών και αυτό σας υποχρεώνει σε πρόσθετη λογιστική εργασία κ.λπ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι μέχρι την παραλαβή και εισαγωγή των αγαθών στην αποθήκη σας δεν καταβάλλετε κανένα ποσό για προέμβασμα ή για διακανονισμό της αξίας τους, συμφωνούμε να μη τηρείτε το λογαριασμό 32.01 του Ε.Γ.Λ.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο