Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 116/1841/1992 Λογιστικός χειρισμός δαπανών για τηλεφωνικές συνδέσεις και για διαμόρφωση των χώρων μισθωμένων κτιρίων

(Λογιστικός χειρισμός δαπανών για τηλεφωνικές συνδέσεις και για διαμόρφωση των χώρων μισθωμένων κτιρίων)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογιστικός χειρισμός δαπανών για τηλεφωνικές συνδέσεις και για διαμόρφωση των χώρων μισθωμένων κτιρίων Νο 116.
Γνωμ. 1841/1992

Σε απάντηση των ερωτημάτων της επιστολής σας, ημερομ. 10.11.1992, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την απόκτηση και εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών και συνδέσεων, καταχωρούνται στο λογαριασμό 14.08 "Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών" (όπως ορίζεται στην παράγρ. 2.2.108 περ. 9 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).

β) Τα έξοδα διαμορφώσεως των χώρων του μισθωμένου από την Εταιρία σας ακινήτου, καταχωρούνται στο λογαριασμό 16.10 "Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως" (και σε σχετικό υπολογαριασμό του, που θα ανοίξετε σύμφωνα με τις επιθυμητές πληροφορίες κ.λπ.).
Για την απόσβεση των εξόδων αυτών θα εφαρμόσετε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 παρ. 1 περ. 1γ του Ν.Δ.3323/1955 (όπως ισχύουν με το άρθρο 10 παρ. 13 του Ν.2065/1992).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο