Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1991 ]

Γνωμ. 87/1659/1991 Α) Αναγγελία εφαρμογής Ε.Γ.Λ.Σ. στη Δ.Ο.Υ. Β) Αλλαγή κωδικών λογ/σμών του Ε.Γ.Λ.Σ.

(Α) Αναγγελία εφαρμογής Ε.Γ.Λ.Σ. στη Δ.Ο.Υ. Β) Αλλαγή κωδικών λογ/σμών του Ε.Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Α) Αναγγελία εφαρμογής Ε.Γ.Λ.Σ. στη Δ.Ο.Υ.
Β) Αλλαγή κωδικών λογ/σμών του Ε.Γ.Λ.Σ.

Νο 87. Γνωμ. 1659/1991

α) Από το περιεχόμενο των ερωτημάτων σας συνάγεται ότι δεν πρόκειται για το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ), για το οποίο και μόνο είμαστε αρμόδιοι, αλλά για κάποιο λογιστικό σχέδιο κάποιας επιχειρήσεως και συνεπώς δεν έχουμε αρμοδιότητα.

β) Πάντως προκειμένου για την εφαρμογή του ΕΓΛΣ σας διευκρινίζουμε ότι: - εάν εφαρμόζεται υποχρεωτικά το Ε.Γ.Λ.Σ. βάσει του άρθρου 7 του Ν.1882/1990, η γνωστοποίησή του στην αρμόδια ΔΟΥ δεν έχει νόημα. - εάν εφαρμόζεται προαιρετικά, προβλέπεται απλή αναγγελία (όχι κοινοποίησή του) στην αρμόδια ΔΟΥ (άρθρο 2 Π.Δ. 1123/1980). - αλλαγή των κωδικών των λογαριασμών του ΕΓΛΣ δεν επιτρέπεται (ούτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, ούτε κατά την έναρξή της), γιατί αυτή είναι καθορισμένη.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο