Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1991 ]

Γνωμ. 74/1509/1991 Εφόσον μεταξύ των δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται και η παραγωγή (ιδίων) προϊόντων με το σύστημα του "φασόν" η υποχρέωση εφαρμογής του Γ.Λ.Σ. Αρχίζει από 1.1.1992

(Εφόσον μεταξύ των δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται και η παραγωγή (ιδίων) προϊόντων με το σύστημα του "φασόν" η υποχρέωση εφαρμογής του Γ.Λ.Σ. Αρχίζει από 1.1.1992)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Εφόσον μεταξύ των δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται και η παραγωγή (ιδίων) προϊόντων με το σύστημα του "φασόν" η υποχρέωση εφαρμογής του Γ.Λ.Σ. αρχίζει από 1.1.1992

Νο 74. Γνωμ. 1509/1991

Σχετ.: Επιστολές σας από 13.12.1990 και 8.1.1991 (Αριθμ. πρωτ. ΕΛ/ΛΣ 1482 και 1509).


Σε απάντηση των σχετικών επιστολών σας, σας γνωρίζουμε ότι για την εταιρία σας, κατά την γνώμη μας, η υπό του άρθρου 7 του Ν.1882/1990 προβλεπόμενη εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ), αρχίζει από την 1.1.1992, εφόσον, όπως μας πληροφορείτε με την από 3.1.1991 επιστολή σας παράλληλα με την εμπορική σας δραστηριότητα έχετε αναπτύξει και τη δραστηριότητα παραγωγής ετοίμων ενδυμάτων με το σύστημα του "φασόν", που συνίσταται στο ότι αγοράζετε την πρώτη ύλη, την οποία παραδίνεται σε τρίτους, οι οποίοι, με βάση δικά σας σχέδια και εντολές, κατασκευάζουν για Λογ/σμό σας (και επί αμοιβή τους κατά τεμάχιο), τα έτοιμα ενδύματα, το κόστος παραγωγής των οποίων το παρακολουθείτε με την τήρηση των υπό του Κ.Φ.Σ. προβλεπομένων Βιβλίων και Στοιχείων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο