Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1991 ]

Γνωμ. 85/1644/1991 Λογιστική απεικόνιση ενοικίων χρονομεριστικής μισθώσεως (Ν.1652/1986)

(Λογιστική απεικόνιση ενοικίων χρονομεριστικής μισθώσεως (Ν.1652/1986))

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστική απεικόνιση ενοικίων χρονομεριστικής μισθώσεως (Ν.1652/1986)

Νο 85. Γνωμ. 1644/1991

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τα καταβαλλόμενα ενοίκια χρονομεριστικής μισθώσεως, διεπόμενης από τις διατάξεις του Ν.1652/1986, καταχωρούνται στο λογαριασμό 62.04 "ενοίκια" και σε ανοιγόμενο ιδιαίτερο τριτοβάθμιό του με ανάλογο τίτλο (π.χ. τον 62.04.10 "ενοίκια χρονομεριστικής μισθώσεως Ν.1652/1986"). Τα προκαταβαλλόμενα τέτοια ενοίκια επόμενων χρήσεων καταχωρούνται στο μεταβατικό λογαριασμό ενεργητικού 36.00 "έξοδα επόμενων χρήσεων" και σε ανοιγόμενο αντίστοιχο τριτοβάθμιο (π.χ. τον 36.04.10 "ενοίκια χρονομεριστικής μισθώσεως Ν.1652/1986").


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο