Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1991 ]

Γνωμ. 84/1636/1991 Ο λογιστικός χειρισμός μισθού και εξόδων κινήσεως Δ/ντος Συμβούλου Α.Ε.

(Ο λογιστικός χειρισμός μισθού και εξόδων κινήσεως Δ/ντος Συμβούλου Α.Ε.)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Ο λογιστικός χειρισμός μισθού και εξόδων κινήσεως Δ/ντος Συμβούλου Α.Ε.

Νο 84. Γνωμ. 1636/1991

α) Για το πρώτο ερώτημά σας η απάντηση βρίσκεται στην παράγρ. 2.2.604 περίπτ. 2 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.) στην οποία ορίζεται ότι "στο λογαριασμό 60.00" (αμοιβές έμμισθου προσωπικού) καταχωρούνται και οι αποδοχές που καταβάλλονται σε διευθυντές, γενικούς διευθυντές και μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμων εταιριών, για υπηρεσίες που παρέχουν στην οικονομική μονάδα με βάση σύμβαση μισθώσεως εργασίας".

β) Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι τα καταχωρούμενα ποσά στους λογαριασμούς εξόδων της Ομάδας 6 πρέπει να καλύπτονται από κανονικά δικαιολογητικά, με μοναδική εξαίρεση τα βάσει ειδικών διατάξεων αναγνωριζόμενα ποσά για την προώθηση των εξαγωγών που καταχωρούνται στο λογαριασμό 64.04 "ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών".

Συνεπώς, το πάγιο μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας σας, "χωρίς δικαιολογητικά... για έξοδα φιλοξενίας πελατών, δημοσίων σχέσεων κ.λπ.", θα πρέπει να προστεθεί στις μηνιαίες αποδοχές του (του πρώτου ερωτήματός σας).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο