Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1991 ]

Γνωμ. 80/1626/1991 Χρησιμοποιούμενοι λογ/σμοί για την παρακολούθηση των διαφημίσεων και του Φ.Π.Α.

(Χρησιμοποιούμενοι λογ/σμοί για την παρακολούθηση των διαφημίσεων και του Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Χρησιμοποιούμενοι λογ/σμοί για την παρακολούθηση των διαφημίσεων και του Φ.Π.Α.

Νο 80. Γνωμ. 1626/1991

Οι κενοί πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ενδεχόμενων ειδικών αναγκών κλάδων επιχειρήσεων και όχι μεμονωμένων επιχειρήσεων (και μετά από προηγούμενη τροποποίηση του Γ.Λ.Σ. με Π.Δ. κ.λπ.). Πέρα από αυτό, οι ανάγκες σας καλύπτονται άνετα από τους προβλεπόμενους λογαριασμούς. Συγκεκριμένα:

α) Οι πραγματοποιούμενες δαπάνες για τη διαφήμιση των προϊόντων σας καταχωρούνται στο λογ/σμό του Γ.Λ.Σ. 64.02 "έξοδα προβολής και διαφημίσεως" και τις πληροφορίες που επιθυμείτε μπορείτε να τις εξασφαλίσετε με τη δημιουργία σχετικών τεταρτοβάθμιων λογαριασμών, δεδομένου ότι οι υπό στοιχεία α', β' και δ' πληροφορίες που επιθυμείτε (ανάλυση των δαπανών διαφημίσεως:
"α) κατά προϊόν,
β) κατά οίκο του εξωτερικού,
δ) κατά προϊόν ιδίας παραγωγής και εισαχθέν από το εξωτερικό"), μπορούν να εξασφαλισθούν από τους τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς που θα διαρρυθμιστούν κατάλληλα. Η πληροφορία με στοιχεία για "συσχέτιση δαπανών διαφήμισης με τους λογαριασμούς πωλήσεων κατά προϊόν", εξασφαλίζεται με ανάλογη ανάλυση των πωλήσεων στους λογαριασμούς 70 και 71. Πάντως, έχετε την ευχέρεια να δημιουργήσετε ενδιάμεσους λογαριασμούς χρησιμοποιώντας τους κενούς δευτεροβάθμιους 64.90 - 64.97 και να τους αναπτύξετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.


β) Η παρακολούθηση του Φ.Π.Α. γίνεται στο λογαριασμό 54.00 του Γ.Λ.Σ., ο οποίος αναλύεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως. Για διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφα των υπ' αριθμ.
14 /882/1987 και Γνωμ. 66/1446/1990 Γνωματεύσεών μας, στις οποίες περιλαμβάνεται και υπόδειγμα αναπτύξεως του λογαριασμού 54.00.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο