Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1991 ]

Γνωμ. 79/1623/1991 Λογιστική παρακολούθηση υποσχετικών επιστολών

(Λογιστική παρακολούθηση υποσχετικών επιστολών)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστική παρακολούθηση υποσχετικών επιστολών

Νο 79. Γνωμ. 1623/1991

Η λογιστική παρακολούθηση των υποσχετικών επιστολών προσιδιάζει περισσότερο να γίνεται κάτω από τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 51 "Γραμμάτια πληρωτέα" και με τη χρησιμοποίηση των εξής δευτεροβάθμιων: 51.90 Υποσχετικές επιστολές πληρωτέες σε δρχ. 51.91 Υποσχετικές επιστολές πληρωτέες σε Ξ.Ν. 51.92 Μη δουλευμένοι τόκοι υποσχετικών επιστολών πληρωτέων σε δρχ. (αντίθετος λογαριασμός). 51.93 Μη δουλευμένοι τόκοι υποσχετικών επιστολών πληρωτέων σε Ξ.Ν. (αντίθετος λογαριασμός).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο