Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1991 ]

Γνωμ. 89/1675/1991 Δυνατότητα παρακολούθησης εγγυητικών επιστολών τραπεζών σε λογαριασμούς απαιτήσεων

(Δυνατότητα παρακολούθησης εγγυητικών επιστολών τραπεζών σε λογαριασμούς απαιτήσεων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Δυνατότητα παρακολούθησης εγγυητικών επιστολών τραπεζών σε λογαριασμούς απαιτήσεων

Νο 89. Γνωμ. 1675/1991

Σε απάντηση της από 12.12.1991 επιστολής σας, με την οποία ζητάτε να τιτλοφορήσετε τον κενό δευτεροβάθμιο λογαριασμό 30.91 "Εγγυητικές επιστολες πελατών εισπρακτέες" και να τον χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση των λαμβανομένων από τους πελάτες σας εγγυητικών επιστολών Τραπεζών, με τις οποίες ασφαλίζονται οι κατ' αυτών απαιτήσεις σας από διαφημίσεις, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρ. 3.2.103 και 3.1.10 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (του Π.Δ.1123/1980), οι λαμβανόμενες από τρίτους εγγυητικές επιστολές προς εξασφάλιση των κατ' αυτών απαιτήσεων της οικονομικής μονάδας, καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο ακόλουθο ζεύγος λογαριασμών τάξεως, η τήρηση του οποίου είναι υποχρεωτική: 02.03 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων. 06.03 Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση απαιτήσεων.

β) Για την ικανοποίηση και των ιδιαίτερων αναγκών σας (παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξεως κάθε εγγυητικής επιστολής σε συνδυασμό με την είσπραξη της αντίστοιχης απαιτήσεως κ.λπ., σύμφωνα με το μηχανογραφικό σας πρόγραμμα), έχετε τη δυνατότητα να τηρήσετε και το λογαριασμό 30.91 ως διάμεσο, με την προϋπόθεση ότι στον ισολογισμό οι απαιτήσεις σας θα εμφανίζονται με το πραγματικό τους ύψος και σε εσωτερική στήλη θα αναγράφεται το ποσό που καλύπτεται με τραπεζικές εγγυητικές επιστολές.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο