Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1991 ]

Γνωμ. 82/1630/1991 Αρμόδιοι λογ/σμοί του Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση των αγορών υλικών κατασκευής τεχνικών έργων και των αντιστοίχων εσόδων

(Αρμόδιοι λογ/σμοί του Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση των αγορών υλικών κατασκευής τεχνικών έργων και των αντιστοίχων εσόδων)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αρμόδιοι λογ/σμοί του Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση των αγορών υλικών κατασκευής τεχνικών έργων και των αντιστοίχων εσόδων

Νο 82. Γνωμ. 1630/1991

Σε απάντηση του εγγράφου σας, με το οποίο μας γνωρίζετε ότι το αντικείμενο των εργασιών σας είναι "μηχανολογικές κατασκευές και εγκαταστάσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων με δικά σας υλικά" και ζητάτε να σας υποδείξουμε "τους λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ. (που θα χρησιμοποιήσετε) για τα έσοδα από την κατασκευή των έργων και για τα (αγοραζόμενα) υλικά κατασκευής αυτών των έργων", σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Τα πραγματοποιούμενα έσοδα από την κατασκευή των τεχνικών έργων (που αναφέρετε στο πιο πάνω έγγραφό σας), καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 71 "προϊόντων ετοίμων και ημιτελών", τον οποίο θα αναλύσετε σε δευτεροβάθμιους κ.λπ. σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

β) Οπως καθορίζεται στις παραγράφους 2.2.201 - 2.2.203, 5.211 (ιδίως περίπτ. 8) και 5.215, η αξία των αγοραζόμενων υλικών καταχωρείται στους αρμόδιους υπολογαριασμούς αγορών της ομάδας 2 και με πίστωση του ενδιάμεσου λογ/σμού 90.02 "αγορές λογισμένες" μεταφέρεται στους οικείους λογαριασμούς του 94 "αποθέματα" της Αναλυτικής Λογιστικής, προκειμένου να παρακολουθεί η ανάλωση των υλικών και με την εφαρμογή των προβλεπομένων στις παραγρ. 5.210-5.214 του Γ.Λ.Σ. προσδιορισθεί το κόστος κατασκευής κάθε έργου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο