Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1991 ]

Γνωμ. 75/1510/1991 Λογιστική παρακολούθηση ειδών συσκευασίας

(Λογιστική παρακολούθηση ειδών συσκευασίας)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογιστική παρακολούθηση ειδών συσκευασίας

Νο 75. Γνωμ. 1510/1991

α) Σύμφωνα με όσα ορίζονται με την παράγρ. 2.2.201 περίπτ. 3 υπό ια', 2.2.202 περίπτ. 2 και 5.215 περίπτ.13 του Ελληνικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), στους Λογ/σμούς 28 και 94.28 παρακολουθούνται τα είδη συσκευασίας που από τη φύση τους και το λειτουργικό προορισμό τους ανήκουν στην κατηγορία των αποθεμάτων του κυκλοφορούντος ενεργητικού και τα οποία: - είτε δεν είναι επιστρεπτέα, γιατί πωλούνται μαζί με τα συσκευαζόμενα σε αυτά εμπορεύματα ή και ιδιαιτέρως, - είτε είναι επιστρεπτέα, οπότε για την παρακολούθησή τους χρησιμοποιούνται και οι λογ/σμοί 34.04 "πελάτες - εγγυήσεις ειδών συσκευασίας" και 30.07 "πελάτες αντίθετος λογ/σμός αξίας ειδών συσκευασίας" και όσα από αυτά αχρηστεύονται ή καταστρέφονται, διαγράφονται και η αξία κτήσεώς τους βαρύνει τα έξοδα πωλήσεως.

β) Τα επιστρεπτέα από τους πελάτες είδη συσκευασίας, των οποίων η παραγωγική ζωή είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αποσβένονται τμηματικά (π.χ. φιάλες υγραερίου και οξυγόνου, σιδερένια βαρέλια, κοντέινερ, παλέττες), παρακολουθούνται στο Λογ/σμό 14.04 "μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς".

 γ) Η τήρηση αποθήκης για την παρακολούθηση των ειδών συσκευασίας δεν εξαρτάται από το εάν αυτά καταταγούν στα αποθέματα του κυκλοφορούντος ενεργητικού ή στα πάγιας μορφής είδη συσκευασίας, αλλά προκύπτει από τις ανάγκες της διαχειριστικής τάξεως καθώς και από τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

δ) Οπως αναφέρετε στην από 11.1.1991 επιστολή σας, τις γυάλινες φιάλες μπύρας και τα πλαστικά κιβώτια τα έχετε εντάξει, από της συστάσεως της εταιρίας σας, στην κατηγορία των πάγιων στοιχείων και τα υποβάλλεται σε τμηματική ετήσια απόσβεση με συντελεστή 30%. Εάν η τμηματική τους αυτή απόσβεση είναι σύμφωνη με την κείμενη φορολογική νομοθεσία, μπορείτε να τα παρακολουθείτε σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς που θα ανοίξετε κάτω από το Λογ/σμό 14.04 "μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο