Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1990 ]

Γνωμ. 55/1336/1990 Αρμόδιος λογαριασμός για την καταχώρηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθμιου Συν/σμού στα πρωτοβάθμια μέλη του.

(Αρμόδιος λογαριασμός για την καταχώρηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθμιου Συν/σμού στα πρωτοβάθμια μέλη του.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αρμόδιος λογαριασμός για την καταχώρηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθμιου Συν/σμού στα πρωτοβάθμια μέλη του.

Νο 55. Γνωμ. 1336/1990

Στο έγγραφό σας Α.Π. 2297/ΓΠ/19.3.90 αναφέρετε ότι "είμαστε δευτεροβάθμια συνεταιριστική Οργάνωση και εισπράττουμε ετήσια εισφορά από κάθε φυσικό μέλος των πρωτοβάθμιων συν/σμών της δύναμής μας για αντιμετώπιση διοικητικών δαπανών μας" και μας ερωτάτε να σας υποδείξουμε "το λογ/σμό στον οποίο πρέπει να καταχωρούμε αυτά τα έσοδα". Σας γνωρίζουμε ότι τα έσοδά σας αυτά πρέπει να τα καταχωρείτε στο Λογ/σμό 75.00 "έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους" και σε ιδιαίτερο τριτοβάθμιό του, τον 75.00.04, τον οποίο θα τιτλοφορήσετε "έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο