Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1990 ]

Γνωμ. 58/1362/1990 Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας δεν υποχρεούται να εφαρμόζει το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

(Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας δεν υποχρεούται να εφαρμόζει το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας δεν υποχρεούται να εφαρμόζει το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Νο 58. Γνωμ. 1362/1990 Σε απάντηση της από 9.4.1990 αιτήσεώς σας προς το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 1027975/282/00015/26.4.1990 έγγραφό του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην παράγρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ τ.Β' 43/23.3.1990), ορίζεται ότι "οι ανώνυμες εταιρίες, οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι κατά μετοχές ετερόρρυθμες εταιρίες, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, υποχρεούνται να επιλέγουν τους ελεγκτές τους από Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ.3329/1955 (ΦΕΚ Α'280), για την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του Π.Δ.1123/1980 (ΦΕΚ Α'283), όπως ισχύει, από την εταιρική χρήση...".

Εφόσον, όπως αναφέρετε στην παραπάνω αίτησή σας, η επιχείρησή σας δεν έχει τη νομική μορφή εταιρίας, αλλά λειτουργεί στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 50 του κωδ. Ν.2190/1920 ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας, δεν υποχρεούστε να εφαρμόσετε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο