Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1990 ]

Γνωμ. 73/1471/1990 Απαλλαγή ή μετάθεση χρόνου εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ.

(Απαλλαγή ή μετάθεση χρόνου εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Απαλλαγή ή μετάθεση χρόνου εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ.

Νο 73. Γνωμ. 1471/1990 Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι το αίτημά σας, να απαλλαγείτε από την υποχρέωση τηρήσεως του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου ή να μετατεθεί ο χρόνος της υποχρεωτικής εφαρμογής του, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, γιατί δεν παρέχεται τέτοια ευχέρια από το Νόμο (άρθρο 7 Ν.1882/90).

Η λογιστική τυποποίηση που επιδιώκεται με την υποχρεωτική εφαρμογή του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου αποβλέπει σε γενικότερους στόχους, οι οποίοι συνοπτικά αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση επί του νομοσχεδίου του Ν.1882/90. Για το λόγο αυτό, ο προγραμματισμός είναι να εφαρμοσθεί το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) από όλες, ανεξαιρέτως, τις υπόχρεες επιχειρήσεις μέσα στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες, έστω και με κάποιες παραλήψεις, γι' αυτό από το νόμο προβλέπονται ασήμαντες κυρώσεις (μόνο πρόστιμο από δρχ. 40.000 - 200.000) για τις παραλείψεις και πλημμέλειες της πρώτης διαχειριστικής χρήσεως υποχρεωτικής εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο