Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1990 ]

Γνωμ. 68/1433/1990 Απαλλαγή ή μετάθεση χρόνου εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

(Απαλλαγή ή μετάθεση χρόνου εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Απαλλαγή ή μετάθεση χρόνου εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Νο 68. Γνωμ. 1433/1990 Σε απάντηση της από 16.10.1990 (αριθμ. Γεν. Πρωτ. ΥΠΕΘΟ 42961/19.10.1990) επιστολής σας, που απευθύνατε στο ΥΠΕΘΟ και παραπέμφθηκε σ' εμάς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Το αίτημά σας, να απαλλαγούν οι εταιρίες του Ομίλου σας από την υποχρέωση τηρήσεως του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ή να μετατεθεί ο χρόνος της υποχρεωτικής εφαρμογής του κατά τρία χρόνια, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, γιατί δεν παρέχεται τέτοια ευχέρεια από το νόμο (άρθρο 7 Ν.1882/1990).

Η λογιστική τυποποίηση που επιδιώκεται με την υποχρεωτική εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου αποβλέπει σε γενικότερους στόχους, οι οποίοι συνοπτικά αναφέρονται στην εισηγητική επί του νομοσχεδίου του Ν.1882/1990.

Για το λόγο αυτό, ο προγραμματισμός είναι να εφαρμοσθεί το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) από όλες, ανεξαιρέτως, τις υπόχρεες επιχειρήσεις μέσα στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες, έστω και με κάποιες παραλήψεις, γι' αυτό από το νόμο προβλέπονται ασήμαντες κυρώσεις (μόνο πρόστιμο από δρχ. 40.000 - 200.000) για τις παραλήψεις και πλημμέλειες της πρώτης διαχειριστικής χρήσεως υποχρεωτικής εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ. Οπως αναφέρετε στην επιστολή σας, ζητάτε την εξαίρεση των εταιριών του Ομίλου σας από την εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. γιατί έχετε "λογιστική οργάνωση που καλύπτει απόλυτα όλες τις ανάγκες του ομίλου" και η αντικατάστασή της με το Ε.Γ.Λ.Σ. συνεπάγεται σοβαρές δαπάνες, γιατί: - για ένα μεγάλο μεταβατικό στάδιο θα τηρούνται παράλληλα δυο λογιστικά σχέδια και συνεπώς δύο σειρές βιβλίων - το απαιτούμενο κόστος αντικατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι ιδιαίτερα υψηλό - θα απαιτηθούν πρόσθετες προσλήψεις.

 Δεν συμφωνούμε με τις πιο πάνω αιτιάσεις σας, γιατί η καλή λογιστική σας οργάνωση σας εξασφαλίζει την άνετη και ταχεία εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ., με δίχως πρόσθετες προσλήψεις και με δίχως παράλληλη τήρηση δυο σειρών βιβλίων. Το Ε.Γ.Λ.Σ. εφαρμόζεται άνετα με οποιονδήποτε μηχανογραφικό εξοπλισμό και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος αντικαταστάσεως του δικού σας, εκτός βέβαια από μέρος του λογιστικού.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο