Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1990 ]

Γνωμ. 64/1414/1990 Χρησιμοποίηση χαρακτηριστικών κωδικών για την σύμφωνα με το Γ.Λ.Σ. Αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση των Υποκαταστημάτων με Η/Υ

(Χρησιμοποίηση χαρακτηριστικών κωδικών για την σύμφωνα με το Γ.Λ.Σ. Αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση των Υποκαταστημάτων με Η/Υ)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Χρησιμοποίηση χαρακτηριστικών κωδικών για την σύμφωνα με το Γ.Λ.Σ. αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση των Υποκαταστημάτων με Η/Υ

Νο 64. Γνωμ. 1414/1990

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1.204 (περίπτ. α') και 2.2.409 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.), για τη λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων με τη μέθοδο της λογιστικής αυτοτέλειας (δηλαδή, για την παρακολούθηση της δραστηριότητας κάθε υποκαταστήματος σε αυτοτελές λογιστικό κύκλωμα), εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Το Κεντρικό και κάθε υποκατάστημα για τη λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους, πρέπει να τηρούν τους λογαριασμούς του σχεδίου λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. Εξυπακούεται ότι οι λογαριασμοί αυτοί θα τηρούνται σύμφωνα με τους οικείους κανόνες του Γ.Λ.Σ.

 β) Οι δοσοληψίες μεταξύ Κεντρικού και υποκαταστήματος παρακολουθούνται στο λογαριασμό 48, ο οποίος στα λογιστικά βιβλία του Κεντρικού τιτλοφορείται "λογαριασμός συνδέσμου με τα υποκαταστήματα" και στα λογιστικά βιβλία των υποκαταστημάτων τιτλοφορείται "Λογαριασμός συνδέσμου με Κεντρικό". Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαχειριστικής τάξεως και αποτελεσματικότερης παρακολουθήσεως, επιβάλλεται, στις δοσοληψίες μεταξύ των υποκαταστημάτων, να μεσολαβεί ο λογαριασμός συνδέσμου του κεντρικού (να θεωρείται ότι γίνονται όλες "μέσω κεντρικού").

γ) Στο τέλος της χρήσεως, κατά την ενσωμάτωση των (ατελών ισολογισμών των υποκαταστημάτων στον ισολογισμό ή στα λογιστικά βιβλία) του Κεντρικού, για την κατάρτιση του γενικού ισολογισμού της εταιρίας, συμψηφίζονται αμοιβαία τα υπόλοιπα των λογαριασμών συνδέσμου, απαγορευμένης της εμφανίσεως του λογαριασμού 48 στον ισολογισμό. Οταν η λογιστική εργασία διεκπεραιώνεται με σύγχρονα μηχανογραφικά μέσα, ενδείκνυται να προστίθεται, στην αρχή των κωδικών αριθμών των λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών του Γ.Λ.Σ., ένας χαρακτηριστικός κωδικός για το Κεντρικό και για κάθε υποκατάστημα, όπως π.χ. το 1 για το Κεντρικό, το 2 για το υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, το 3 για το υποκατάστημα Βόλου κ.λπ. (ή το 01, 02, 03 κ.λπ.), αν τα υποκαταστήματα είναι άνω των 10). Υποδεικνύουμε να γίνεται διαχωρισμός του χαρακτηριστικού κωδικού από τον κωδικό του λογαριασμού με μια τελεία "." ή μια παύλα "-".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο