Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1990 ]

Γνωμ. 69/1452/1990 Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρείται η εφάπαξ έκτακτη εισφορά του Ν.1884/1990

(Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρείται η εφάπαξ έκτακτη εισφορά του Ν.1884/1990)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρείται η εφάπαξ έκτακτη εισφορά του Ν.1884/1990

Νο 69. Γνωμ.1452/1990

Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά, που επιβλήθηκε με το Ν.1884/1990 (άρθρα 12-17), επειδή υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της προηγούμενης εταιρικής χρήσεως 1989, καταχωρίζεται σε χρέωση του Λογ/σμού του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 82 "έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων" και σε νεοδημιουργημένο τριτοβάθμιο (π.χ. τον 82.00.07 "έκτακτη εφάπαξ εισφορά Ν.1884/1990", ανεξάρτητα της νομικής μορφής της υπόχρεης επιχειρήσεως (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι με τη βεβαίωση της εισφοράς πιστώνεται αντίστοιχος τριτοβάθμιος του δευτεροβάθμιου 54.09 "φόροι - τέλη προηγούμενων χρήσεων", ο οποίος χρεώνεται με τις πραγματοποιούμενες καταβολές (βλ. Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.505 αριθμ. 10).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο