Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1990 ]

Γνωμ. 61/1375/1990 Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων

(Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων

Νο 61. Γνωμ. 1375/1990

Οι επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις που λαμβάνονται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., όπως αναφέρεται στην επιστολή σας, "με βάση τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Κοινών Υπηρεσιών για επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων", καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 41.10 "επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων", τον οποίο μπορείτε να αναλύσετε σε τριτοβάθμιους κ.λπ. λογαριασμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αποκτούνται με τις επιχορηγήσεις αυτές, καταχωρούνται στη χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 66 "αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος" και εφαρμόζονται γι' αυτές, τα όσα ορίζονται στην παράγρ. 2.2.402 περ. 8 εδάφ. ζ' του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (βλ. σελ. 337 της Β' εκδόσεως ΕΛΚΕΠΑ, 1987).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο