Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1990 ]

Γνωμ. 51/1282/1990 Λογιστικός χειρισμός καταστρεφομένων ακατάλληλων αποθεμάτων

(Λογιστικός χειρισμός καταστρεφομένων ακατάλληλων αποθεμάτων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Λογιστικός χειρισμός καταστρεφομένων ακατάλληλων αποθεμάτων

Νο 51. Γνωμ. 1282/1990

α) Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και γενικά τα αποθέματα που καταστρέφονται ως ακατάλληλα (λόγω λήξης της ημερομηνίας καταναλώσεώς τους ή από άλλη αιτία), καταχωρούνται, με το κόστος παραγωγής (ή αγοράς) τους, σε χρέωση ιδιαίτερου τριτοβάθμιου λογαριασμού, π.χ. του 81.02.10 "ζημιές από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων", ενταγμένου στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 81.02 "έκτακτες ζημίες", με πίστωση αντίστοιχου τριτοβάθμιου λογαριασμού, ανοιγόμενου κάτω από το δευτεροβάθμιο 78.10 "τεκμαρτά έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων", τον οποίο έχουμε υποδείξει με την Γνωμ. 44/1129/1989  γνωμάτευσή μας. Μπορείτε όμως, αν το επιθυμείτε για αναλυτικότερη πληροφόρησή σας, να χρησιμοποιήσετε ιδιαίτερο δευτεροβάθμιο λογαριασμό, π.χ. τον 78.11 "αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων", τον οποίο να αναλύσετε σε ανάλογους τριτοβάθμιους (π.χ. κατ' είδος προϊόντος).

β) Η τακτοποίηση των μερίδων αποθήκης, που τηρούνται κάτω από τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό της Αναλυτικής Λογιστικής 94 "αποθέματα", γίνεται μαζί με τις εγγραφές ενημερώσεως και τακτοποιήσεως των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής. Ειδικότερα τα δεδομένα του λογαριασμού 78.10 "τεκμαρτά έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων" (ή του 78.11 "αξία καταστρεφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων") μεταφέρονται, με χρέωση του λογαριασμού 90 "διάμεσοι - αντικρυζόμενοι λογαριασμοί" (και του δευτεροβάθμιου του 90.07) - μέσω του 96.16 ή απευθείας - στην πίστωση του λογαριασμού 96.22.16, στη χρέωση του οποίου μεταφέρεται (μέσω του 96.20.16), από τους οικείους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 94 "αποθέματα" το ισόποσο κόστος παραγωγής (ή αγοράς) των καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων (βλ. και παράγρ. 5.211 και 5.217 του Γ.Λ.Σ.).

γ) Διευκρινίζεται ότι ο λογαριασμός 78.10 και ο 78.11 καταχωρείται στη δημοσιευόμενη κατάσταση του λογαριασμού 86 "αποτελέσματα χρήσεως" καθώς και στην κατάσταση του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως (βλ. τα υποδείγματα στις παραγρ. 4.1.202 και 4.402 του Γ.Λ.Σ.) όπως ακριβώς και ο λογαριασμός 78.00 "ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων" (βλ. παράγρ. 2.2.803 περίπτ. 5-8 του Γ.Λ.Σ.).

δ) Η εφαρμογή των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα προϋποθέτει την πλήρη εφαρμογή του Γ.Λ.Σ. Στην περίπτωσή σας που, όπως μας πληροφορείτε με το ερώτημά σας, δεν τηρείτε την Αναλυτική Λογιστική αλλά μόνο τη Γενική, σας συμβουλεύουμε να τηρήσετε και την Αναλυτική Λογιστική, γιατί η τήρησή της δεν δημιουργεί καμιά ιδιαίτερη δυσκολία και γιατί μόνο με την πλήρη εφαρμογή του Γ.Λ.Σ. είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί σωστά το θέμα που μας ερωτάτε, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο