Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1990 ]

Γνωμ. 72/1462/1990 Λογιστικός χειρισμός διαμερισμάτων που αποκτώνται "επί αντιπαροχή"

(Λογιστικός χειρισμός διαμερισμάτων που αποκτώνται "επί αντιπαροχή")

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστικός χειρισμός διαμερισμάτων που αποκτώνται "επί αντιπαροχή"

Νο 72. Γνωμ. 1462/1990

Για τον προσδιορισμό της αξίας κτήσεως των διαμερισμάτων που περιέρχονται στην εταιρία μας με το σύστημα της "αντιπαροχής" και τη λογιστική τους καταχώριση στα λογιστικά σας βιβλία, σας υποδεικνύουμε να εφαρμόσετε τα όσα περιλαμβάνονται στην 1021/1988 γνωμάτευσή μας, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε. Η συνολική αξία κτήσεως των περιερχόμενων στην εταιρία σας διαμερισμάτων, που θα προσδιορισθεί με τον τρόπο αυτό, θα καταχωριθεί στη χρέωση των οικείων λογαριασμών (στον 21 ή, ανάλογα, στους 10 και 11 και σε αρμόδιους υπολογαριασμούς τους), με πίστωση του λογαριασμού 18.00 ή ανάλογα του 18.01, η δε διαφορά που θα προκύψει αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα από τη συμμετοχή σας στη λυθείσα Κοινοπραξία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο