Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1989 ]

Γνωμ. 45 /1140/1989 Απάντηση στην από 23.3.89 Επιστολή σας

(Απάντηση στην από 23.3.89 Επιστολή σας)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Απάντηση στην από 23.3.89 Επιστολή σας

Νο 45 Γνωμ. 1140/1989

Με την παραπάνω επιστολή σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν μπορείτε να παρακολουθείτε "τις δαπάνες βάσει του Ν.Γ.Λ. Σχεδίου και όχι κατά έργο" και σημειώνετε ότι είστε "Τεχνική Εταιρία κατασκευής Δημοσίων Εργων". Το ερώτημά σας είναι ασαφές, η δε προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικώς μαζί σας δεν τελεσφόρησε. Πάντως, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, με τα οποία ελπίζουμε να δίνεται απάντηση στο ερώτημά σας:

α) Σύμφωνα με τις παραγρ. 1.101, 2.2.600, 2.2.602 και 2.2.603 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (του Π.Δ.1123/1980 όπως ισχύει), τα οργανικά έξοδα καταχωρούνται και παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6, κατ' είδος και τα τελικά υπόλοιπά τους μεταφέρονται στο τέλος της χρήσεως στο λογ/σμό 80.00 "λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως".

β) Τα κατ' είδος δεδομένα των παραπάνω λογαριασμών της Ομάδας 6 ομαδοποιούνται κατά προορισμό, για το σχηματισμό του λειτουργικού κόστους και του κόστους παραγωγής των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (των κατασκευαζόμενων έργων, στην περίπτωσή σας), στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής, όπως καθορίζεται στις παραγρ. 5.211, 5.213 και 5.214 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο