Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1989 ]

Γνωμ. 34/1140/1989 Η λογιστική παρακολούθηση κατά το Γ.Λ.Σ. των δαπανών (δαπάνες τεχνικής εταιρίας για την κατασκευή δημοσίων έργων

(Η λογιστική παρακολούθηση κατά το Γ.Λ.Σ. των δαπανών (δαπάνες τεχνικής εταιρίας για την κατασκευή δημοσίων έργων)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Η λογιστική παρακολούθηση κατά το Γ.Λ.Σ. των δαπανών (δαπάνες τεχνικής εταιρίας για την κατασκευή δημοσίων έργων Νο 34. Γνωμ. 1140/1989

Με την παραπάνω επιστολή σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν μπορείτε να παρακολουθείτε "τις δαπάνες βάσει του Ν.Γ.Λ.Σχεδίου και όχι κατά έργο" και σημειώνετε ότι είστε Τεχνική Εταιρία Κατασκευής Δημοσίων Εργων. Το ερώτημά σας είναι ασαφές, η δε προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικώς μαζί σας δεν τελεσφόρησε. Πάντως, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, με τα οποία ελπίζουμε να δίνεται απάντηση στο ερώτημά σας:

α) Σύμφωνα με τις παραγρ. 1.01, 2.2.600, 2.2.602 και 2.2.603 του Γ.Λ.Σ. (του Π.Δ.1123/1980 όπως ισχύει) τα οργανικά έξοδα καταχωρούνται και παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6, κατά είδος και τα τελικά υπόλοιπά τους μεταφέρονται στο τέλος της χρήσεως στο λογ/σμό 80.00 "λογαριασμό γενικής εκμεταλλεύσεως".

β) Τα κατ' είδος δεδομένα των παραπάνω λογαριασμών της Ομάδας 6 ομαδοποιούνται κατά προορισμό, για το σχηματισμό του λειτουργικού κόστους και του κόστους παραγωγής των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (των κατασκευαζομένων έργων, στην περίπτωσή σας), στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής όπως καθορίζεται στις παραγρ. 5.211, 5.213 και 5.214 του Γ.Λ.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο