Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1989 ]

Γνωμ. 50/1245/1989 Λογιστικός χειρισμός καταβαλλομένων οικονομικών ενισχύσεων για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα

(Λογιστικός χειρισμός καταβαλλομένων οικονομικών ενισχύσεων για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογιστικός χειρισμός καταβαλλομένων οικονομικών ενισχύσεων για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα

Νο 50. Γνωμ. 1245/1989

α) Σύμφωνα με την παράγρ. 2.2.708 περίπτ. 2 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (του Π.Δ.1123/1980, όπως ισχύει), τα ποσά που χορηγούνται στην οικονομική μονάδα, με οποιοδήποτε τρόπο, από το Κράτος ή από Νομικά πρόσωπα και Οργανισμούς που ελέγχονται από το Κράτος, για να πραγματοποιεί αυτή πωλήσεις ή άλλης μορφής εκμετάλλευση σε τιμές που για την ίδια θεωρούνται ασύμφορες, καταχωρούνται στην πίστωση του λογ/σμού 74.00 "Επιχορηγήσεις πωλήσεων".

β) Σύμφωνα με την παράγρ. 1.101 και 2.2.202 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.2190/1920, τα προερχόμενα από αγορά αποθέματα καταχωρούνται στους λογαριασμούς της Ομάδας 2 με την αξία κτήσεώς τους, η οποία αποτελείται από την τιμολογιακή αξία αγοράς τους, προσαυξημένη με τα ειδικά και άμεσα έξοδα αγοράς. Διευκρινίζεται ότι η τιμολογιακή αξία αγοράς είναι η αξία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς, απαλλαγμένη από τα ποσά φόρων που δεν βαρύνουν, τελικά, την επιχείρηση (όπως ο Φ.Π.Α.), καθώς και από τόκους που τυχόν καταβάλλει η επιχείρηση, των αποθεμάτων.
Η τιμολογιακή αξία κτήσεως αυτή μειώνεται με τις επιστροφές και τις χορηγούμενες από τους προμηθευτές εκπτώσεις για οποιαδήποτε αιτία (λόγω "τζίρου", έγκαιρης εξοφλήσεως, ελαττώματος του αγορασθέντος κ.λπ.) καθώς και με τυχόν άλλα μειωτικά της τιμολογιακής αξίας αγοράς κονδύλια, έτσι ώστε το τελικό χρεωστικό υπόλοιπο των επιμέρους λογαριασμών αποθεμάτων να αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία κτήσεως του οικείου αποθέματος.

γ) Σύμφωνα με όσα αναφέρετε στην επιστολή σας, με βάση τον κανονισμό 1599/84/5.6.1984 της Ε.Ο.Κ. "περί λεπτομερειών κανόνων για την εφαρμογή του συστήματος ενίσχυσης στην παραγωγή προϊόντων που έχουν μεταποιηθεί από οπωροκηπευτικά", στους μεταποιητές σταφίδας, που αγόρασαν από τους παραγωγούς τη σταφίδα στην καθορισμένη τιμή καταβάλλεται από την ΥΔΑΓΕΠ ένα καθορισμένο (κατά κιλό σταφίδας) ποσό ενισχύσεως, το οποίο -κατά τις απόψεις σας- "δεν είναι ούτε επιδότηση επί εξαγωγών ούτε οικονομική ενίσχυση επί διενερούμενων πωλήσεων, αλλά μέσο ενισχύσεως της παραγωγής".

Εφόσον τα καταβαλλόμενα από την ΥΔΑΓΕΠ ποσά καταβάλλονται για ενίσχυση της παραγωγής και συγκεντρώνουν τα προαναφερθέντα (υπό β') στοιχεία για να χαρακτηρισθούν ως μειωτικό στοιχείο της τιμολογιακής αξίας αγοράς, δύνασθε να καταχωρείτε τα ποσά αυτά:
α) στην πίστωση των οικείων λογαριασμών αποθεμάτων ή και στη χρέωσή τους ως αρνητικά κονδύλια,
β) ή στην πίστωση ιδιαίτερου δευτεροβάθμιου λογ/σμού, π.χ. του 20.97 ή 24.97, τιτλοφορούμενου "ενισχύσεις ΥΔΑΓΕΠ", τα ποσά του οποίου στο τέλος της χρήσεως θα μεταφέρονται στην πίστωση των οικείων λογαριασμών αποθεμάτων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο