Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2004 ]

ΤΣΜΕΔΕ Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους επαγγελματίες και Μισθωτούς.

(Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους επαγγελματίες και Μισθωτούς. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)


ΘΕΜΑ : Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους επαγγελματίες και Μισθωτούς.
Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Α. ΠΑΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι έως 31/12/92)

 

ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

117,34 €

70,40 €

Διαφορά Κ.Σ. Α.Εξαμ. 2004 5,59 * 6 = 33,54 € 3,35 * 6 = 20,10 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

58,64 € 

35,18 €

Διαφορά ΕΛΠΠ. 2003-2004 0,87 * 18 = 15,66 € 0,52 * 18 = 9,36 €
ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΕΛΠΠ 

19,55 €

19,55 €

Διαφορά ΕΦΑΠΑΞ 2003-2004 0,29 * 18 = 5,22 € 0,29 * 18 = 5,22 €
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

37,84 €

37,84 €

Διαφορά Κ.Υ.Τ.. Α.Εξαμ. 2004 1,80 * 6 = 10,80 €

1,80 * 6 = 10,80 €

 

Β. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι από 01/01/93)

 

ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

117,34 €

70,40 €

Διαφορά Κ.Σ. Α.Εξαμ. 2004 5,59 * 6 = 33,54 € 3,35 * 6 = 20,10 €
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

35,20 € 

21,12 €

Διαφορά ΕΠΙΚ. Α.Εξαμ. 2004 1,67 * 6 = 10,02 € 1,00 * 6 = 6,00 €
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

23,47 €

23,47 €

Διαφορά ΠΡΟΝ. Α.Εξαμ. 2004 1,12 * 6 = 6,72 € 1,12 * 6 = 6,72 €
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

37,84 €

37,84 €

Διαφορά Κ.Υ.Τ.. Α.Εξαμ. 2004

1,80 * 6 = 10,80 €

1,80 * 6 = 10,80 €

 

ΙΙ. ΜΙΣΘΩΤΟΙ
Α. ΠΑΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι έως 31/12/92)
 

ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

117,34 €

70,40 €

 
Διαφορά Κ.Σ. Α.Εξαμ. 2004

5,59 * 6 = 33,54 €

3,35 * 6 = 20,10 €

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

58,64 €

35,18 €

130,27 €

Διαφορά ΕΛΠΠ. 2003-2004 0,87 * 18 = 15,66 € 0,52 * 18 = 9,36 € 1,93 * 18 = 34,74 €
ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΕΛΠΠ 

19,55 €

19,55 €

 
Διαφορά ΕΦΑΠΑΞ 2003-2004 0,29 * 18 = 5,22 € 0,29 * 18 = 5,22 €  
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

2,15%

2,15%

4,30%

 

(*) Σημ. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ υπολογίζεται επί του Συνόλου Αποδοχών. Το Σύνολο Αποδοχών δέν μπορεί να είναι Κατώτερο από το Α.Ε.Π της 01/01/2004 ( 586,69  € ) καθώς επίσης δεν μπορεί να είναι ανώτερο από την Ανωτάτη Κλάση του ΙΚΑ όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. ( έτος 2004 = 2058,25  € ). ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ – ΕΦ’ΑΠΑΞ επι 12 ( 12 Μήνες ). ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ επι 14 ( 12 Μήνες + Δ.Πάσχα + Επίδ.Αδείας + Δ.Χριστουγέννων ).
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για όσους Μηχανικούς έχουν γίνει κρατήσεις από 01/01/2003 έως 30/6/2004 θα πρέπει να ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ και να ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ( έως το τέλος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 ) οι διαφορές που προκύπτουν λόγω της αναδρομικής αύξησης των εισφορών βάσει του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΑ.
 

 

Β. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι από 01/01/93)
 

ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

6,67%

4,00%

13,33%

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

3,00%

1,80%

3,00%

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4,00%

4,00%

 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

2,15%

2,15%

4,30%

 

 

(*)Σημ . ΟΛΕΣ οι εισφορές υπολογίζονται στο ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ με ανώτατο όριο 4.693,52 €. ΟΛΟΙ οι Κλάδοι επί 14 ( 12 Μήνες + Δ.Πάσχα + Επίδ..Αδείας + Δ.Χριστουγέννων ).

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο