Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1989 ]

Γνωμ. 41/1063/1989 Λογιστικός χειρισμός ορισμένων θεμάτων (επιδοτήσεις ΕΟΚ)

(Λογιστικός χειρισμός ορισμένων θεμάτων (επιδοτήσεις ΕΟΚ))

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογιστικός χειρισμός ορισμένων θεμάτων (επιδοτήσεις ΕΟΚ)

Νο 41. Γνωμ. 1063/1989 1)

Τις επιδοτήσεις που εισπράττετε από την Ε.Ο.Κ. για λογαριασμό συνεταιρισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων γάλακτος, που στην επιστολή σας αποκαλείται "υπεργολάβους" ή "φορείς" και στους οποίους στη συνέχεια αποδίδετε τα σχετικά ποσά, μπορείτε να τις παρακολουθείτε σε έναν από τους κενούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 53.91-53.97 του πρωτοβάθμιου 53 "Πιστωτές διάφοροι" του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.).

2) Για την καταχώρηση και παρακολούθηση των επιδοτήσεων που λαμβάνετε από την Ε.Ο.Κ., για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του ειδικού εργαστηρίου σας στη Λάρισα -το οποίο δεν έχει λογιστική αυτοτέλεια- μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους κενούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του 74 "Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων" (π.χ. του 74.03 "Ειδικές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις", τον οποίο θα αναλύσετε σε τριτοβάθμιους, ανάλογα με τις ανάγκες σας).

3) Τα έξοδα που πραγματοποιείτε για την εκτέλεση των "προγραμμάτων", καταχωρούνται στους αρμόδιους λογαριασμούς των κατ' είδος οργανικών εξόδων της Ομάδας 6, τους οποίους σύμφωνα με την παράγρ. 2.2.603 του Γ.Λ.Σ., μπορείτε να αναπτύξετε στον τρίτο ή τέταρτο βαθμό και κατά προορισμό (κατά πρόγραμμα κ.λπ.).

Για το τμήμα της επιδοτήσεως που παρακρατάτε για κάλυψη των αντίστοιχων λειτουργικών εξόδων σας, εφαρμόζονται τα όσα αναφέρουμε αμέσως προηγούμενα, (στην απάντηση του 2ου ερωτήματός σας).

4) Οι επιδοτήσεις που λαμβάνετε από την Ε.Ο.Κ. και αποκτάτε πάγια και στοιχεία που εξυπηρετούν το πρόγραμμα, καταχωρούνται στο λογαριασμό 41.10 "επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων", τον οποίο μπορείτε να αναλύσετε σε τριτοβάθμιους κ.λπ.) λογαριασμούς σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι αποσβέσεις των πάγιων αυτών περιουσιακών στοιχείων καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 66 "αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος" και ενδεχομένως οι του 85, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις και διενεργείτε και πρόσθετες αποσβέσεις.

5) Για τις αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων, που αποκτήθηκαν με τις ανωτέρω επιδοτήσεις, εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στην παρ. 2.2.402 περ. 8 εδάφ. ζ' του Γ.Λ.Σ. (βλ. σελ. 337 της β' εκδόσεως ΕΛΚΕΠΑ, 1988). Αν, όμως, για την κάλυψη της δαπάνης των αποσβέσεων λαμβάνετε σχετική επιδότηση, τότε το ποσό της επιδοτήσεως με την οποία αποκτήσατε τα πάγια στοιχεία μεταφέρεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού.

6) Τα έξοδα που πραγματοποιούνται μέχρι την είσπραξη της επιδοτήσεως και έναρξη των κύριων εργασιών και διαδικασιών εκτελέσεως του προγράμματος μεταφέρονται και καταχωρούνται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, στο λογαριασμό 36.00 "έξοδα επόμενων χρήσεων", όπως καθορίζεται στην περίπτ. 2 της παραγρ. 2.2.307 του Γ.Λ.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο