Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1989 ]

Γνωμ. 49/1237/1989 Τεκμαρτές δαπάνες ή λογιστική απεικόνιση τεκμαρτών δαπανών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ)

(Τεκμαρτές δαπάνες ή λογιστική απεικόνιση τεκμαρτών δαπανών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ))

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Τεκμαρτές δαπάνες ή λογιστική απεικόνιση τεκμαρτών δαπανών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ)

No 49. Γνωμ. 1237/1989

Σχετικά με τη λογιστική απεικόνιση των τεκμαρτών δαπανών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών διευκρινίσθηκαν με το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ως εξής: Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", δεν παρέχουν τη δυνατότητα καταχωρήσεως στους λογαριασμούς δαπανών και τεκμαρτών δαπανών που δεν καλύπτονται από κανονικά δικαιολογητικά.

Η αμοιβή σας για τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σας, καταχωρείται στην πίστωση αρμόδιου υπολογαριασμού του πρωτοβάθμιου 73 "πωλήσεις υπηρεσιών", με χρέωση υπολογαριασμού του πρωτοβάθμιου 30 "πελάτες".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο