Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1988 ]

Γνωμ. 39/1055/1988 Λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων διαφημιστικής επιχείρησης

(Λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων διαφημιστικής επιχείρησης)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων διαφημιστικής επιχείρησης

Νο 39. Γνωμ. 1055/1988

α) Οπως αναλυτικά καθορίζεται στην παρ. 2.2.803 περίπτ. 5 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.), στο λογαριασμό 80.01 "μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως" προσδιορίζονται τα μικτά αποτελέσματα της χρήσεως (μικτά κέρδη ή μικτές ζημίες).

Τα μικτά αποτελέσματα αυτά μεταφέρονται, στη συνέχεια, στο λογαριασμό 86 "αποτελέσματα χρήσεως", στον οποίο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.2.809 του Γ.Λ.Σ. καταχωρούνται ή μεταφέρονται και τα εξής ποσά εξόδων και εσόδων:

αα) Τα έξοδα των λειτουργιών: διοικητικής, ερευνών - αναπτύξεως και διαθέσεως, με πίστωση του Λογαριασμού 80.02 "έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων". Τα έξοδα των λειτουργιών αυτών προκύπτουν από τους ομώνυμους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του 92 "θέσεις (κέντρα) κόστους" ή εάν δεν τηρείται αναλυτική λογιστική, προσδιορίζονται εξωλογιστικά, με πίνακες (φύλλα) μερισμού και κατανομής των εξόδων της Ομάδας 2 στις υποχρεωτικές θέσεις λειτουργικού κόστους που προβλέπονται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 92.

ββ) Τα έξοδα των λογαριασμών 64.10, 64.11, 64.12 και 65, με πίστωση του ίδιου, ως άνω Λογαριασμού 80.02.

γγ) Τα ποσά των Λογαριασμών 81.00, 81.02, 82.00, 83 και 85, με πίστωση των Λογαριασμών αυτών.

δδ) Τα έσοδα των Λογαριασμών 74, 75, 78.05 και 76 με χρέωση του λογαριασμού 80.03 "έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων".

εε) Τα ποσά των Λογαριασμών 81.01, 81.03, 82.01 και 84, με πίστωση των Λογαριασμών αυτών. Το υπόλοιπο που προκύπτει στο Λογαριασμό 86, μετά από όλες τις προηγούμενες εγγραφές, απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως (κέρδη ή ζημίες), τα οποία, όπως είναι αυτονόητο, δεν συμπίπτουν με τα "μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως" που προσδιορίζονται στο Λογαριασμό 80.02 (86.00.00).

Ο ισχυρισμός σας, στο ερώτημα 1 της επιστολής σας, ότι, δεν υπάρχουν στην εταιρία μας άλλα έσοδα ή έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων", πέρα από το ότι είναι πάρα πολύ απίθανο -για να μην πούμε τελείως αδύνατο- να συμβεί, κάτι τέτοιο στην πράξη, έρχεται σε αντίθεση με το ερώτημα 3 της επιστολής σας, με το οποίο ερωτάτε: "δυνάμεθα από τους Λογαριασμούς εξόδων της Ομάδας 6 να κάνουμε διαλογή (να ξεχωρίσουμε)

α) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ως λ.χ. ....
β) τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ως λ.χ. ....".

β) Το δεύτερο ερώτημά σας απαντήθηκε με όσα αναφέραμε προηγούμενα, στην απάντηση του 1ου ερωτήματός σας.

γ) Με το ερώτημά σας αυτό συγχέετε τον προσδιορισμό του λειτουργικού κόστους με το σχηματισμό του Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως.
Τονίζουμε ότι τα οργανικά έξοδα καταχωρούνται και παρακολουθούνται κατ' είδος στους Λογαριασμούς της Ομάδας 6 και στο τέλος της χρήσεως, με τη χρονική τους τακτοποίηση, μεταφέρονται, με σχετική λογιστική εγγραφή, σε χρέωση του Λογαριασμού 80.00 "Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως" (βλ. παρ. 2.2.600 και 2.2.602 του Γ.Λ.Σ.).

Το λειτουργικό κόστος προσδιορίζεται στους υπολογαριασμούς του 92 "κέντρα (θέσεις) κόστους" σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5.213 του Γ.Λ.Σ. ή εξωλογιστικά, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, στις περιπτώσεις που δεν τηρείται αναλυτική λογιστική.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο