Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1988 ]

Γνωμ. 28/984/1988 Οι λογαριασμοί διαφημιστικών εταιριών κατά το Λογιστικό Σχέδιο

(Οι λογαριασμοί διαφημιστικών εταιριών κατά το Λογιστικό Σχέδιο)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Οι λογαριασμοί διαφημιστικών εταιριών κατά το Λογιστικό Σχέδιο

Νο 28. Γνωμ. 984/1988

Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό ορισμένων λογαριασμών συναλλαγών των διαφημιστικών εταιριών, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, έδωσε με το παραπάνω έγγραφό του τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Τα τιμολόγια των διαφημιστικών μέσων, όπως τα περιγράφετε, αφορούν εργασίες τρίτων (facon) που γίνονται για λογαριασμό της εταιρίας σας. Τα έξοδα αυτά, στη Γενική Λογιστική, καταχωρούνται στο λογ/σμό 61.03.00 επεξεργασίας (facon) από τρίτους.

2. Οι εκπτώσεις που λαμβάνετε και αφορούν τα πιο πάνω τιμολόγια καταχωρούνται σε πίστωση του λογ/σμού 61.03.00.

3. Εφόσον, όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, ασχολείστε με παραγωγή διαφημιστικού υλικού, τα τιμολόγια για την αγορά του υλικού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή καταχωρούνται στους λογ/σμούς αποθεμάτων της ομάδας 2, κατά περίπτωση (24 ή 25).

4. Και τα υλικά του σχεδιαστηρίου σας, το οποίο συμμετέχει στην παραγωγή διαφημιστικού υλικού, καταχωρούνται στους οικείους λογ/σμούς της ομάδας 2 (24 ή 25).

5. Τα εκδιδόμενα στο όνομα των πελατών σας τιμολόγια παροχής υπηρεσιών διαφήμισης καταχωρούνται στο λογ/σμό 73 "έσοδα από παροχή υπηρεσιών". Τα τιμολόγια που αφορούν την πώληση διαφημιστικού υλικού καταχωρούνται στο λογ/σμό 71 "πωλήσεις έτοιμων προϊόντων".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο