Σχόλια

Η σχετική Γνωμοδότηση δεν ισψύει καθώς έχει αντικατασταθεί από νεώτερηη οποία ορίζει

-Παρουσίαση έκπτωσης από εφάπαξ εξόφληση της υποχρέωσης για φόρο εισοδήματος:

Ο χειρισμός της έκπτωσης από εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με την γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 31/1022/1988 δεν είναι ορθός, διότι σύμφωνα με τις γενικές λογιστικές αρχές η μείωση του εξόδου (φόρου εισοδήματος) δεν μπορεί να θεωρείται έσοδο. Η έκπτωση από εφάπαξ εξόφληση φόρου εισοδήματος πρέπει να εμφανίζεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων ως μειωτικό στοιχείο του φόρου εισοδήματος. Με την δημοσίευση της παρούσας η Γνωμάτευση 31/1022/1988 «Εκπτώσεις από εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών» παύει να ισχύει.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1988 ]

Γνωμ. 31/1022/1988 Εκπτωση 10% σε εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών

(Εκπτωση 10% σε εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Εκπτωση 10% σε εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών Νο 31. Γνωμ. 1022/1988

Η έκπτωση 10% που χορηγείται σε περίπτωση εφάπαξ εξοφλήσεως του φόρου, καταχωρείται σε πίστωση του Λογαριασμού 76.98 "λοιπά έσοδα κεφαλαίων" και σε νεοδημιουργούμενο τριτοβάθμιο, τον 76.98.00 "εκπτώσεις από εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο