Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1988 ]

Γνωμ. 40/1062/1988 Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών

(Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών
Νο 40. Γνωμ. 1062/1988

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ.1123/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ.502/1984 και 186/1986), για την παρακολούθηση "σε ειδικό λογαριασμό ΦΠΑ", όπως απαιτεί η εγκύκλιος Υπουργ. Οικονομ. Π.5246/2049/ΠΟΛ.250/2.4.1988 του ΦΠΑ, που αναλογεί στα εισαγόμενα ή αγοραζόμενα από το εσωτερικό με τη διαδικασία της απόφασης Υπουργού Οικονομικών Π.2869/1987 επενδυτικά αγαθά - ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση αυτή προσαυξάνει πλασματικά, τόσο το Φ.Π.Α. εισροών, όσο και το Φ.Π.Α. εκροών της ίδιας φορολογικής περιόδου - μπορείτε να δημιουργήσετε σχετικό ζεύγος λογαριασμών τάξεως κάτω από τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 04 και 08 της 10ης (0) ομάδας.

β) Οι κατ' είδος δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Ομάδας Ι του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.) είναι υποχρεωτικής τηρήσεως και δεν επιτρέπεται η διάσπασή τους, τόσο από τις διατάξεις του Γ.Λ.Σ. όσο και από τις προσαρμοσμένες προς την 4η Οδηγία της Ε.Ο.Κ., νέες διατάξεις του Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" (νέα άρθρα 42α, 42β και 42

γ). Συνεπώς, η παρακολούθηση των επενδυτικών αγαθών που αγοράζονται με τη διαδικασία της αποφ. Υπουργ. Οικονομ. Π.2869/2387/1987, επιτρέπεται να γίνεται σε τριτοβάθμιους ή τεταρτοβάθμιους κ.λπ. λογαριασμούς, που θα ανοίγονται κάτω από τους οικείους, υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους, δίχως αυτό να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως, που επιδιώκεται με την προαναφερθείσα ερμηνευτική εγκύκλιο).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο