Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1988 ]

Γνωμ. 32/1033/1988 Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α.

(Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογιστική παρακολούθηση Φ.Π.Α. Νο 32. Γνωμ. 1033/1988

α) Στη διάταξη του άρθρ. 29 παρ. 1 περ. δ' του Ν.1642/1986 "περί φόρου προστιθέμενης αξίας" ορίζεται ότι ο "υποκείμενος στο φόρο... υποχρεούται... δ) να διατηρεί ιδιαίτερο λογαριασμό φόρου προστιθέμενης αξίας", δίχως, όμως να καθορίζεται ότι ο λογαριασμός αυτός θα είναι πρωτοβάθμιος, όπως υποστηρίζεται στην επιστολή σας. Η διάταξη αυτή απαιτεί μόνο την τήρηση "ιδιαίτερου" λογαριασμού, ο οποίος κάλλιστα μπορεί να είναι δευτεροβάθμιος ή και τριτοβάθμιος ακόμα.

β) Στη διάταξη της παραγρ. 2.2.502 περ. 2 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (του Π.Δ.1123/1980 όπως ισχύει) ορίζεται ότι: "σε περίπτωση που ο Φ.Κ.Ε. αντικατασταθεί από το φόρο προστιθέμενης αξίας, ο λογαριασμός 54.00 θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που θα ισχύουν κάθε φορά". Μετά από τα ανωτέρω, για την παρακολούθηση του Φ.Π.Α. πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δευτεροβάθμιο λογαριασμό 54.00, για τον τρόπο αναπτύξεως και λειτουργίας του οποίου σας παραπέμπουμε στην υπ' αριθμό 882/23.1.1987 γνωμάτευσή μας, της οποίας σας επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο