Σχόλια

* Η Γνωμάτευση αυτή αντικαταστάθηκε με την Νο 66 Γνωμ.66/1446/1990.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1987 ]

Γνωμ. 22/959/1987 Ο ΦΠΑ αποθεμάτων 1.1.1987, σε περίπτωση που δεν μεταφέρεται σε μείωση του κόστους των αποθεμάτων αυτών

(Ο ΦΠΑ αποθεμάτων 1.1.1987, σε περίπτωση που δεν μεταφέρεται σε μείωση του κόστους των αποθεμάτων αυτών)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Ο ΦΠΑ αποθεμάτων 1.1.1987, σε περίπτωση που δεν μεταφέρεται σε μείωση του κόστους των αποθεμάτων αυτών Νο 22. Γνωμ.959/1987*

Ο ΦΠΑ αποθεμάτων 1ης Ιανουαρίου 1987, σε περίπτωση που δεν μεταφέρεται σε μείωση του κόστους των αποθεμάτων αυτών, αντιμετωπίζεται ως εξής:

α. Κατά τα 12/36 χρεώνεται στο λογαριασμό 54.00 "Φόρος Προστιθέμενης Αξίας" και πιστώνεται στο λογαριασμό 74.98.91 "Εσοδα από συμψηφιζόμενο ή επιστρεφόμενο ΦΠΑ αποθεμάτων 1.1.1987".

β. Κατά τα 12/36 χρεώνεται στο λογαριασμό 33.13.90 και πιστώνεται στο λογαριασμό 56.90 "Συμψηφιστέος ή επιστρεπτέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ αποθεμάτων 1.1.1987". γ. Κατά τα υπόλοιπα 12/36 χρεώνεται στο λογαριασμό 18.13.91 "Συμψηφιστέος στη μεθεπόμενη χρήση ΦΠΑ αποθεμάτων 1.1.1987" και πιστώνεται στο λογαριασμό 56.90.

δ. Στο τέλος κάθε χρήσης μεταφέρεται από το λογαριασμό 56.90 στο λογαριασμό 74.98.91, το ποσό ΦΠΑ που συμψηφίστηκε ή επιστράφηκε μέσα στη χρήση.

* Η Γνωμάτευση αυτή αντικαταστάθηκε με την Νο 66 Γνωμ.66/1446/1990.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο