Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1987 ]

Γνωμ. 16/904/1987 Λογιστικός χειρισμός διαφημιστικών επιχειρήσεων - Παραγωγή τηλεοπτικών κινηματογραφικών ταινιών

(Λογιστικός χειρισμός διαφημιστικών επιχειρήσεων - Παραγωγή τηλεοπτικών κινηματογραφικών ταινιών)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογιστικός χειρισμός διαφημιστικών επιχειρήσεων - Παραγωγή τηλεοπτικών κινηματογραφικών ταινιών
Νο 16. Γνωμ. 904/1987

1. Ο πάγιος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην εκμετάλλευση και αποσβένεται σε χρόνο μεγαλύτερο από ένα έτος, καταχωρείται και παρακολουθείται στον λογαριασμό 14.09 "Λοιπός εξοπλισμός" του σχεδίου λογαριασμών του Π.Δ.1123/1980 (Γ.Λ.Σ.). Στο λογαριασμό αυτό, με οποιαδήποτε ανάπτυξή του, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, μπορείτε να παρακολουθείτε:
α) τις ταινίες κινηματογράφου, β) τις τηλεοπτικές ταινίες, γ) τις βιντεοκασέτες και δ) οποιοδήποτε άλλο υλικό που έχει την έννοια του εξοπλισμού και χρησιμοποιείται στην εκμετάλλευση της επιχείρησης ως πάγιο στοιχείο (αποσβένεται σε χρόνο μεγαλύτερο από ένα έτος) και όχι ως κυκλοφοριακό (π.χ. απόθεμα προς μεταπώληση).

2. Τα δικαιώματα που έχετε αποκτήσει για τη συνεχή εκμετάλλευση μιας ταινίας, μπορείτε να τα παρακολουθείτε στο λογαριασμό 16.01 "Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας", είτε στον υπολογαριασμό 16.01.01 "Αδειες παραγωγής και εκμετάλλευσης (licences)", είτε σε άλλο υπολογαριασμό 16.01 που θα κρίνετε ως καταλληλότερο.

3. Η θέση των παραπάνω λογαριασμών στον Ισολογισμό ανήκει, του μεν λογαριασμού 14.09 στην κατηγορία Γ.ΙΙ.6 "Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός", του δε 16.01 στην κατηγορία Γ.Ι.2 "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" του ενεργητικού σκέλους του υποδείγματος της παρ. 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/1980 (Γ.Λ.Σ.). Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας επιθυμεί να εμφανίζει στον Ισολογισμό της διακεκριμένα τα παραπάνω πάγια στοιχεία, μπορεί να το κάνει υπό την προϋπόθεση όμως ότι μια τέτοια ανάλυση θα γίνεται, κάτω από τις προβλεπόμενες κατηγορίες, σε εσωτερική στήλη.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο