Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1987 ]

Γνωμ. 18/907/1987 Οι λογιστικές εγγραφές στην αρχή και στο τέλος κάθε χρήσεως κατά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

(Οι λογιστικές εγγραφές στην αρχή και στο τέλος κάθε χρήσεως κατά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Οι λογιστικές εγγραφές στην αρχή και στο τέλος κάθε χρήσεως κατά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Νο 18. Γνωμ. 907/1987 Κλείσιμο βιβλίων χρήσης - Λ/σμός 89.01 Γ.Λ.Σ.

Οπως είναι γνωστό το κλείσιμο των βιβλίων στο τέλος κάθε χρήσης, με λογιστικές εγγραφές, δεν είναι υποχρεωτικό, επειδή, ούτε από οποιαδήποτε διάταξη της νομοθεσίας μας προβλέπεται, ούτε είναι αναγκαίο για τη λογιστική συμφωνία ημερολογίου - καθολικού.

Η έννοια της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης του λογ/σμού 89.01 "ισολογισμός κλεισίματος χρήσεως" της παρ. 2.1.8. (βλ. και παρ. 2.2.812 περίπτ. 4) του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 (ΓΛΣ) είναι ότι, σε περίπτωση που γίνεται το κλείσιμο των βιβλίων με λογιστικές εγγραφές χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό υποχρεωτικά ο λογ/σμός 89.01. Ανοιγμα βιβλίων νέας χρήσης - Λ/σμός 89.00 Γ.Λ.Σ. Το άνοιγμα των βιβλίων της νέας χρήσης, με λογιστικές εγγραφές, είναι υποχρεωτικό (χρεωστικά υπόλοιπα λ/σμών σε πιστωτικά υπόλοιπα λ/σμών).

Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή ενημερώνονται μόνο οι λογ/σμοί, δεν θα υπήρχε συμφωνία ημερολογίου - καθολικού και αυτό είναι ανεπίτρεπτο, τόσο από τις αρχές της διγραφικής λογιστικής, όσο και από την ελληνική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται υποχρεωτικά ο λογ/σμός 89.00 "ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως", σύμφωνα με την παράγρ. 2.1.7. (βλ. και παρ. 2.2.812 περίπτ. 4) του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/1980 (ΓΛΣ). Δε συμφωνούμε "ότι η διαδικασία ανοίγματος των βιβλίων της νέας χρήσης, η οποία προβλέπεται από το ΓΛΣ δημιουργεί περιττή εργασία σε μηχανογραφημένα συστήματα και σοβαρότατα προβλήματα αποδυνάμωσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου", για τους δύο εξής λόγους:

α. Σε μηχανογραφημένα συστήματα η μεταφορά γίνεται αυτόματα και συγχρόνως για όλους τους λογαριασμούς ισολογισμού, οι οποίοι παρουσιάζουν υπόλοιπα κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης, όπως και με την επιστολή σας δέχεστε. Ομως, η μεταφορά αυτή περνάει μέσα από προγραμματισμένη διαδικασία ενημέρωσης, τόσο του ημερολογίου, όσο και των καθολικών. Αν εσείς εννοείται ότι με τη μεταφορά αυτή ενημερώνονται μόνο τα καθολικά, αυτό δεν είναι ούτε νόμιμο, ούτε σύμφωνο με τις αρχές της διγραφικής λογιστικής.

β. Με την παραπάνω διαδικασία μεταφοράς αποκλείεται η μεταφορά του υπολοίπου οποιουδήποτε λογ/σμού σε άλλο, εκτός αν γίνει παρέμβαση στο πρόγραμμα που κάνει τη δουλειά αυτή. Συνεπώς, δε δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα αποδυνάμωσης του συστήματος ελέγχου. γ. Για διευκόλυνσή σας, θέτουμε υπ' όψη σας παρακάτω τα στοιχεία προγράμματος ανοίγματος των βιβλίων της νέας χρήσης, που εφαρμόζεται από πολλές γνωστές μονάδες του ελληνικού χώρου.

Ο λ/σμός 89.00 αναλύεται ως εξής: 89.00 Λογ/σμοί ομάδας 0 01 " " 1 02 " " 2 03 " " 3 04 " " 4 05 " " 5 Τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογ/σμών ισολογισμού (ομάδων 0, 1, 2, 3, 4 και 5) κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης, μεταφέρονται στη χρέωση των ίδιων λογαριασμών στα αρχεία της νέας χρήσης (κίνησης / ημερολογίου - καθολικών) και στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 89.00. Τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογ/σμών ισολογισμού κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης, μεταφέρονται στην πίστωση των ίδιων λογαριασμών στα αρχεία νέας χρήσης και στη χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 89.00. Μετά το πέρας της εργασίας, ο λογ/σμός 89.00 είναι μηδενισμένος. Στην απίθανη περίπτωση που ο λογ/σμός αυτός μετά το πέρας της εργασίας μεταφοράς, παρουσιάζει υπόλοιπο, η έρευνα διαπίστωσης του σφάλματος απλοποιείται με την παραπάνω ανάλυση του λογ/σμού 89.00.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο