Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-1987 ]

Γνωμ. 967/1987 Οι Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής είναι ανάγκη να τηρούνται για τον έλεγχο έργου

(Οι Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής είναι ανάγκη να τηρούνται για τον έλεγχο έργου)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Οι Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής είναι ανάγκη να τηρούνται για τον έλεγχο έργου
Νο 24. Γνωμ. 967/1987
 
  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 502/1984 και 186/1986), τα αποθέματα υλικών αγαθών (που προέρχονται είτε από απογραφή, είτε από αγορές) καθώς και τα οργανικά έξοδα καταχωρούνται και παρακολουθούνται στους
λογαριασμούς των ομάδων 2 και 6, αντίστοιχα, κατ' είδος και στο τέλος της χρήσεως τα υπόλοιπά τους μεταφέρονται στο λογαριασμό "Γενικής Εκμεταλλεύσεως" (λογ/σμός 80.00). Ο προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους καθώς και τελικών φορέων (προϊόντων ή υπηρεσιών) γίνεται στους οικείους λογαριασμούς της
Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως (ομάδας 9), όπως καθορίζεται στις παραγράφους 5.210-5.221 του ΓΛΣ.
Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι δεν μπορείτε "να έχετε αναλυτικά στοιχεία ανά έργο" από τις ομάδες 1-8 της Γενικής Λογιστικής.

  2. Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Ελεγκτικής και τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Α.Ε.", για να είναι δυνατή η διενέργεια ολοκληρωμένου ελέγχου, από τους Ορκωτούς Λογιστές, απαιτείται να προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της ελεγχόμενης επιχειρήσεως, μεταξύ των άλλων και
αναλυτικά στοιχεία κόστους ανά έργο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο