Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1985 ]

Γνωμ. 4/715/1985 Επιχειρήσεις ενοικιάσεως βιντεοκασετών

(Επιχειρήσεις ενοικιάσεως βιντεοκασετών)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Επιχειρήσεις ενοικιάσεως βιντεοκασετών Νο 4. Γνωμ. 715/1985

Απαντώντας στην παραπάνω επιστολή σας σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Υποθέτουμε ότι οι βιντεοκασέτες στις οποίες αναφέρεστε έχουν ωφέλιμη διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από ένα έτος. Στην περίπτωση αυτή αποτελούν ενσώματο πάγιο στοιχείο, σύμφωνα με την παρ. 2.2.100 περίπτ. 2α του Π.Δ.1123/1980, και καταχωρούνται στο λογαριασμό 14.09 "λοιπός εξοπλισμός".

Ο λογαριασμός αυτός (14.09) είναι δυνατό να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

2. Στην παραπάνω περίπτωση οι βιντεοκασέτες υπόκεινται σε απόσβεση που καταχωρείται ως δαπάνη στους αντίστοιχους οικείους υπολογαριασμούς εξόδων των λογαριασμών 66 και 85 κατά περίπτωση, με πίστωση του αντίθετου λογαριασμού 14.99.09 "αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός".

3. Το ετήσιο ποσοστό αποσβέσεων των βιντεοκασετών της περιπτώσεώς σας καθορίζεται από Προεδρικό Διάταγμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει αντιμετωπίσει το θέμα αυτό με την επιστολή του προς την εταιρία σας.

4. Εφόσον, όπως αναφέρετε στην παραπάνω επιστολή σας, η εταιρία σας έχει ως σκοπό την ενοικίαση βιντεοκασετών, η δραστηριότητα αυτή (μίσθωση βιντεοκασετών) ως κύρια δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία της πώλησης υπηρεσιών και, σύμφωνα με την παρ. 2.2.707 περίπτ. 1 του Π.Δ.1123/1980, τα έσοδα από τη μίσθωση των βιντεοκασετών καταχωρούνται στο λογαριασμό 73 "πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο