Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1985 ]

Γνωμ. 3/676/1985 Το θετικό προϊόν εκκαθάρισης - λύσης οποιασδήποτε οικονομικής μονάδας

(Το θετικό προϊόν εκκαθάρισης - λύσης οποιασδήποτε οικονομικής μονάδας)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Το θετικό προϊόν εκκαθάρισης - λύσης οποιασδήποτε οικονομικής μονάδας
Νο 3. Γνωμ. 676/1985
Αναφορικά με το ερώτημά σας σας γνωρίζουμε τα εξής:
Για την περίπτωση εκκαθάρισης - λύσης οποιασδήποτε οικονομικής μονάδας δεν προβλέπεται η λειτουργία ειδικών λογαριασμών.
Το τυχόν θετικό προϊόν της εκκαθάρισης θα περιέλθει στους δικαιούχους εταίρους (μετόχους) μέσω των προσωπικών δοσοληπτικών λογαριασμών τους που λειτουργούν ως αναλυτικοί λογαριασμοί του 33.07 "δοσοληπτικοί λογαριασμοί".

Οι παραπάνω αναλυτικοί δοσοληπτικοί λογαριασμοί, πιστώνονται με τα προς διανομή ποσά εταιρικού (μετοχικού) κεφαλαίου και αποθεματικών και χρεώνονται με τις καταβολές ή με τις τυχόν άλλες αναλήψεις - παραλαβές περιουσιακών στοιχείων της μονάδας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο