Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1985 ]

Γνωμ. 2/656/1985 Λογιστικός χειρισμός φόρων κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας (Ν.542/1977,Ν.1249/1982)

(Λογιστικός χειρισμός φόρων κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας (Ν.542/1977,Ν.1249/1982))

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

 Λογιστικός χειρισμός φόρων κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας (Ν.542/1977, Ν.1249/1982) Νο 2. Γνωμ. 656/1985

Α. Αρχική Εγγραφή

α) Χρεώνεται ειδικός υπολογαριασμός 18.13 "Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε δρχ.", με ανάλογο τίτλο (π.χ. Μέτοχοι Λογ. φόρου κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας Ν.542/1977).

β) Πιστώνονται: - Ειδικός υπολογαριασμός του 54.09 "Λοιποί φόροι και τέλη", με ανάλογο τίτλο (π.χ. βραχυπρόθεσμες δόσεις φόρου κεφαλαιοποιημένης υπεραξίας Ν.542/1977), με τις δόσεις των φόρων που είναι πληρωτέες μέσα στο επόμενο του ισολογισμού έτος. - Ειδικός υπολογαριασμός του 45.22 "Ελληνικό Δημόσιο (οφειλόμενοι φόροι)", με ανάλογο τίτλο, με τις δόσεις των φόρων που είναι πληρωτέες μετά το τέλος του επόμενου του ισολογισμού έτους.

γ) Κάθε έτος γίνεται ανάλογη μεταφορά των πληρωτέων δόσεων από το λ/σμό 45.22 στο λ/σμό 54.09.

Β. Εγγραφή Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της χρήσης εκείνης που προηγείται του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία συμψηφισμού ή καταβολής από τους εταίρους ή μετόχους του υπολοίπου του λ/σμού 18.13. - Χρεώνεται ειδικός υπολογαριασμός 33.95 "Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε δρχ.", με τον τίτλο του παραπάνω υπολογαριασμού του 18.13. - Πιστώνεται ο λ/σμός 18.13.

Γ. Κατά τη λήξη της προθεσμίας συμψηφισμού ή καταβολής του υπολοίπου του ειδικού ως άνω υπολογαριασμού του 33.95. - Χρεώνεται ειδικός υπολογαριασμός του 33.03 "Μέτοχοι (ή εταίροι) λ/σμός καλύψεως κεφαλαίου" με τίτλο "Μέτοχοι (ή εταίροι) λ/σμός φόρων Ν.542/1977 ή Ν.1249/1982 προς συμψηφισμό, με ισόποση μείωση του κεφαλαίου. - Πιστώνεται ο λ/σμός 33.95.

Δ. Εγγραφή κατά τη μείωση του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου - Χρεώνεται ο σχετικός υπολογαριασμός του 40. - Πιστώνεται ο ειδικός υπολογαριασμός του 33.03.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο