Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1984 ]

Γνωμ. 1/590/1984 Δυνατότητα μηχανογράφησης του Γ.Λ.Σ. σε Η/Υ

(Δυνατότητα μηχανογράφησης του Γ.Λ.Σ. σε Η/Υ)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Δυνατότητα μηχανογράφησης του Γ.Λ.Σ. σε Η/Υ
Νο 1. Γνωμ. 590/1984

Σχετικά με το αναφερόμενο πρόβλημα δυσκολιών ή αδυναμιών μηχανογραφήσεως σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΓΛΣ) του Π.Δ. 1123/1984, σας γνωρίζουμε ότι τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει. Σήμερα το ΓΛΣ έχει μηχανογραφηθεί και εφαρμόζεται από εκατοντάδες ελληνικών επιχειρήσεων που
ανήκουν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας της Χώρας μας.
Αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα που μας θέσατε τηλεφωνικώς, δηλαδή με την επιθυμία σας να συμπληρώσετε ολόκληρη τη χωρητικότητα του πεδίου του κωδικού αριθμού κάθε λογαριασμού, που έχετε σχεδιάσει στο αντίστοιχο record του αρχείου των λογαριασμών του ΓΛΣ, με μηδενικά (0000/NUMERINC FIELD) και λόγω αυτής της
ιδιορρυθμίας έχετε προβληματιστεί με τους κωδικούς αριθμούς που τελειώνουν σε
δύο μηδενικά, (00), όπως π.χ. 60.00, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Είναι δυνατό να αντικαταστήσετε τον κωδικό 00 με τον κωδικό 90 με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον κωδικό 90 για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ετσι θα γνωρίζετε ότι όπου ο κωδικός τελειώνει σε 90, θα σημαίνει το 00 τουΓΛΣ.
- Η λύση αυτή παρουσιάζει το μειονέκτημα της εκτύπωσης όχι στην πρώτη θέση του 00 αλλά προς το τέλος, στη θέση του 90.
- Εχουμε τη γνώμη, χωρίς να σας δεσμεύσουμε, ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε το πεδίο του κωδικού αριθμού κάθε λογαριασμού με καταγραφή των πραγματικών ψηφίων π.χ. 60, ή 60.00, ή 60.01 (CHARACTER FIELD) και όχι με συμπλήρωση του πεδίου με μηδενικά, δηλαδή όπου 60 (60.00000) ή (60.01000) σε περίπτωση επταψήφιου
πεδίου. Η διάκριση των λογαριασμών σε Α/θμιους, Β/θμιους κ.λπ. γίνεται ως εξής, σύμφωνα με εφαρμογές που λειτουργούν σήμερα:

Α/θμιου λογ/σμοί: χαρακτηριστικό 0 = δεν ενημερώνονται αναλυτικά
Β/θμιου λογ/σμοί: χαρακτηριστικό 0 = δεν ενημερώνονται αναλυτικά
Αναλυτικοί λ/σμοί: χαρακτηριστικό 1 = ενημερώνονται αναλυτικά
Παρεμβαλλόμενοι λ/σμοί: χαρακτηριστικό 2 = δεν ενημερώνονται καθημερινά (Γ/θμιοι ή Δ/θμιοι). Η ενημέρωσή τους γίνεται μηνιαίως.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο