Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-2004 ]

Τ 1801/06.05.04 Ακύρωση Πιστοποιητικών Ταξινόμησης

(Ακύρωση Πιστοποιητικών Ταξινόμησης )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

 Ακύρωση Πιστοποιητικών Ταξινόμησης

Διευκρινίσεις όσον αφορά στην ακύρωση πιστοποιητικών ταξινόμησης αυτοκίνητων μετά την προσκόμιση νέων βεβαιώσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας δόθηκαν αρμοδίως με την υπ' αρίθμ. Τ1801/132/Α0019/6.5.2004 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

1. Όταν πρόκειται για αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν ταξινομηθεί και συνεπώς δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας εφαρμόζεται κατ' αναλογία η Τ 3364/154/Πολ. 144/73 και επομένως θα ακυρώνονται τα παλιά πιστοποιητικά και θα εκδίδονται νέα.

2. Όταν πρόκειται για αυτοκίνητα τα οποία έχουν ήδη ταξινομηθεί και έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας και εφόσον, κατά πάγια τακτική εφαρμόζεται η διαδικασία, σύμφωνα με την οποία εκδίδονται διορθωτικές βεβαιώσεις και προς εξυπηρέτηση των πολιτών, έχετε τη δυνατότητα να εκδίδετε και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στις λοιπές περιπτώσεις, εσφαλμένης αναγραφής στοιχείων στα πιστοποιητικά «διορθωτικές βεβαιώσεις», σύμφωνα με τις οποίες θα διορθωθούν αντίστοιχα οι άδειες κυκλοφορίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο