Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2004 ]

Δ. 641/ 07.05.04 Απλούστευση διαδικασίας μεταβίβασης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με τις διατάξεις των πολυτέκνων

(Απλούστευση διαδικασίας μεταβίβασης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με τις διατάξεις των πολυτέκνων)

Κατηγορία: Λοιπά

Δ. 641/ 7.05.04 Απλούστευση διαδικασίας μεταβίβασης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με τις διατάξεις των πολυτέκνων

641

Τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους ατέλειας πολύτεκνους γονείς με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης μπορούν, μετά την πάροδο τριετίας από την παραλαβή τους, να μεταβιβαστούν ή να παραχωρηθούν ελεύθερα χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί και χωρίς τη σχετική βεβαίωση (για ελεύθερη μεταβίβαση) από τη διεύθυνση Τελωνείων Αττικής.

Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ' αρίθμ. Δ.641/24/Α0018/7.5.2004 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία δόθηκαν οι κατωτέρω πρόσθετες διευκρινίσεις όσον αφορά την απλούστευση των διαδικασιών μεταβίβασης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με τις διατάξεις των πολυτέκνων:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3220/04 (ΦΕΚ 15 Α'), που αντικατέστησε το άρθρο 36 του ν. 1563/85, τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους ατέλειας πολύτεκνους γονείς με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, μπορούν να μεταβιβαστούν ή να παραχωρηθούν ελεύθερα, χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί, μετά την πάροδο τριετίας από την παραλαβή τους.

2. Στην τελευταία παράγραφο της σχετικής ΔΥΟ ορίζεται, ότι για την πιο πάνω ελεύθερη μεταβίβαση θα χορηγείται από τη Δ/νση Τελωνείων Αττικής σχετική βεβαίωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

3. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στόχος μας θα πρέπει πάντοτε να είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συντόμευση του χρόνου ολοκλήρωσης των απαιτούμενων τελωνειακών διαδικασιών και η συνακόλουθη μείωση του κόστους για τους συναλλασσόμενους, σας γνωρίζουμε, ότι στο εξής, μετά την τριετία από της παραλαβής τους, τα αυτοκίνητα θα μεταβιβάζονται ελεύθερα, χωρίς τη διαδικασία που ορίζεται στη β) σχετική ΔΥΟ.

4. Επισημαίνουμε ότι κατά τον τελωνισμό των αυτοκινήτων με τις διατάξεις ατέλειας του άρθρου 12 του ν.3220/04 στο πιστοποιητικό ταξινόμησης θα αναγράφεται: «Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή η παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου, πριν τη συμπλήρωση τριετίας από την παραλαβή του, χωρίς την προηγούμενη καταβολή των οφειλόμενων επιβαρύνσεων».ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο