Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2004 ]

Γνωμ.ΣΛΟΤ.19/331/15.05.04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΟΥΝ ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

(ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΟΥΝ ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ ΣΛΟΤ. 19/331/15.05.04

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΟΥΝ ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α........... ΤΗΣ 20.4.2004 ΚΑΙ ΤΗΣ 13.5.2004

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ και ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Στις παραπάνω επιστολές του προϊσταμένου του Λογιστηρίου του Α............ αναφέρονται τα εξής:

Είμαι προϊστάμενος λογιστηρίου του Α......... από το 1995. Ο Α....... είναι πρωτοβάθμιος αγροτικός συνεταιρισμός που ιδρύθηκε το 1966 και τον Φεβρουάριο του 2003 προσάρμοσε το καταστατικό του στον Ν. 2810/2000. Ο συν/σμός από το 1995 εφαρμόζει την γνωμάτευση του Ε.Σ.Υ.Λ. και ελέγχεται οικειοθελώς από ορκωτούς ελεγκτές χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα στην λειτουργία του ή στον οικονομικό έλεγχο από τους ορκωτούς ελεγκτές.

Το Δεκέμβριο του 2003 το Δ.Σ. ανέθεσε τον έλεγχο της χρήσης 2003 σε νέο ορκωτό ελεγκτή. Από την πρώτη στιγμή ο νέος ορκωτός ελεγκτής ισχυρίστηκε ότι δεν ισχύει η γνωμάτευση 123/1993 .

Σας γνωρίζω επίσης και τα ακόλουθα:

Ο Α.... από της ιδρύσεώς του το 1966 έως και σήμερα ούτε με βάση το καταστατικό του, ούτε με βάση απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, ή του Δ.Σ. του αποκτά κυριότητα στα προϊόντα που παραδίδουν τα μέλη του προς πώληση. Αντιθέτως μέχρι σήμερα ο συν/σμός παραλαμβάνει τα προϊόντα των μελών του και αφού τα πουλήσει για λογαριασμό τους αφαιρεί τα έξοδα που έχει κάνει για την πώλησή τους καθώς και την προμήθεια που δικαιούνται για την διαμεσολάβησή του και αποδίδει το υπόλοιπο στα μέλη του με εκκαθάριση.

Επειδή λοιπόν η αποδοχή από μέρους μου των οδηγιών του ορκωτού ελεγκτή σημαίνει αφενός την μη ορθή εφαρμογή από μέρους μου του Ε.Γ.Λ.Σ. αφετέρου την κατάργηση της πώλησης για λογαριασμό των παραγωγών, παρακαλώ να μου απαντήσετε το συντομότερο δυνατό αν η παραπάνω γνωμάτευση του Ε.Σ.Υ.Λ. εξακολουθεί να ισχύει και ορθώς την ακολουθώ.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

α. Με βάση τα όσα αναφέρονται στις επιστολές προκύπτει ότι για την περίπτωση αυτή ισχύει πλήρως η Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ Ν. 123/1860/1992 φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε.

β. Ο ορκωτός ελεγκτής υποχρεούται να ελέγχει εάν εφαρμόζονται από τους υπόχρεους που ελέγχει, το Ε.Γ.Λ.Σ. και οι Γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ ή του ΣΛΟΤ και σε περίπτωση αμφιβολιών οφείλει να απευθύνεται στο ΣΛΟΤ που είναι το μόνο αρμόδιο από τον νόμο όργανο να γνωματεύσει για την ορθή εφαρμογή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (του Π.Δ. 1123/1980) καθώς και των κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο